605 mln zł zysku netto Pekao. „Dobry prognostyk na przyszłość”

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2021 r. wyniósł 604,8 mln zł - podał bank w raporcie. To 68-proc. wzrost w stosunku do II kwartału 2020 r. Za I półrocze zysk ten wyniósł 850 mln zł wobec 546 mln zł rok wcześniej. - Wyniki I półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość - ocenił prezes banku Leszek Skiba.

Jak zaznaczył bank, oznacza to prawie 56-proc. wzrost zysku w I półroczu w ujęciu rocznym. W II kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł 1,339 mld zł. W ujęciu rocznym wynik ten spadł o 2 proc., a w ujęciu kwartalnym - wzrósł o 0,4 proc. Wynik z prowizji wyniósł 672,8 mln zł. Wynik wzrósł 19 proc. rok do roku i o 9 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Odpisy w okresie drugiego kwartału 2021 r. wyniosły 191,9 mln zł. W ujęciu rocznym odpisy te spadły od 60 proc., w ujęciu kwartalnym wzrosły o 9 proc.

Jak podał również Pekao, ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły 968,2 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu rok temu koszty wzrosły 11 proc., w stosunku do poprzedniego kwartału spadły o 22 proc.

Prezes Pekao SA Leszek Skiba uważa, że wyniki pierwszego półrocza są dobrym prognostykiem na przyszłość.

Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą dalsze przyspieszenie działalności biznesowej oraz odbudowę rentowności banku. Już zdołaliśmy wrócić do poziomu zysku netto sprzed pandemii znacząco zwiększając sprzedaż we wszystkich kluczowych segmentach, jednocześnie utrzymując ryzyko kredytowe oraz koszty operacyjne pod kontrolą. Można powiedzieć, że już dziś, pomimo pandemii, zrobiliśmy kolejny krok w realizacji naszej strategii w zakresie wzrostu, efektywności i cyfryzacji

podkreślił Skiba, cytowany w informacji, Banku Pekao SA.

Dodał, że mimo stałych inwestycji w rozwój, "silna pozycja kapitałowa i płynnościowa" banku pozwala na wypłatę dywidendy "na bardzo dobrym poziomie".

Bank poinformował też, że portfel walutowych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich Grupy Pekao miał 30 czerwca br. wartość bilansową 2,636 mld zł, czyli 639,7 mln franków.

Jak podał również bank, na koniec I półrocza średni wskaźnik LTV dla portfela kredytów hipotecznych we frankach wyniósł 34,7 proc. wobec 38,1 proc. na 31 grudnia 2020 r. Średni wskaźnik LTV dla całego portfela kredytów hipotecznych wyniósł 54 proc. wobec 55,8 proc. 31 grudnia 2020 r.

LTV to relacja wartości pozostającego do spłaty kredytu do wartości nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę będącą zabezpieczeniem kredytu.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N