8 mld euro na nowoczesną gospodarkę

Ponad 7,9 mld euro to budżet programu Fundusze Europejskie na Nowoczesną Gospodarkę 2021-2027 (FENG). 5 listopada odbyło się tzw. wysłuchanie odwrócone dotyczące programu. Spotkanie zainaugurowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. 

- Wśród wielu postulatów podczas wysłuchania publicznego najsilniej akcentowane były te dotyczące włączenia organizacji pozarządowych w tworzenie innowacyjnych rozwiązań
- mówiła otwierając spotkanie wiceminister.

- Uwzględniliśmy je wskazując organizacje pozarządowe, jako możliwych beneficjentów programu - dodała.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że istotnie akcentowanym obszarem były kwestie związane ze zwiększeniem wkładu programu Nowoczesna Gospodarka w realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

- Przychylając się do tych głosów wprowadziliśmy nowy priorytet, który zostanie poświęcony wyłącznie tworzeniu technologii sprzyjających środowisku oraz wspieraniu ich zastosowania u przedsiębiorców. Na ten cel przeznaczymy około 10% całego budżetu Programu

mówiła Jarosińska-Jedynak. 

Wysłuchanie odwrócone służyło m.in. prezentacji sposobu, w jaki zostały uwzględnione i wyjaśnieniu jakie elementy Programu wskazują, iż dany obszar został ujęty w Programie już wcześniej.

FENG to program krajowy, który skierowany będzie do wszystkich przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu czyli ośrodków przedsiębiorczości. Stanowi kontynuację programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Będzie oferował dotacje, instrumenty finansowe (kapitałowe/gwarancyjne) oraz instrumenty mieszane. 

FENG jest jednym z 9. programów krajowych w nowej perspektywie finansowej UE, z których w najbliższych latach będzie mogła korzystać Polska. Budżet to ok. 7,9 mld euro.

Zakładane cele programu to:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
  • wzrost konkurencyjności MŚP,
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości,
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.
     
Źródło

Skomentuj artykuł: