Agenci jednak z dodatkowym postojowym

„Dodatkowe” to słowo klucz, które zmienia sytuację agentów turystycznych liczących od początku prac nad tarczą dla turystyki na wypłatę postojowego. Sejm przyjął poprawkę senacką, która naprawia pierwotny błąd.

Wcześniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał w swojej interpretacji ustawy - tzw. tarczy dla turystyki, że agenci turystyczni z postojowego mogą skorzystać trzy razy. Jeśli ktoś pobrał pieniądze w ramach poprzednich tarcz, nowa ustawa tego świadczenia mu nie gwarantowała.

Zapis został uznany za pomyłkę, a Sejm na wczorajszym posiedzeniu przyjął poprawkę, dzięki której agenci turystyczni są uprawnieni do pobrania dodatkowego postojowego.
 

Skomentuj artykuł: