Agencja S&P podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Polski

Agencja S&P Global Ratings podtrzymała prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2023 r. na poziomie 0,9 proc. rdr., a na 2024 r. podwyższyła o 0,2 pp. do 3,4 proc. - podano w raporcie S&P. Agencja nie spodziewa się obniżek stóp przez RPP w 2023 r.

S&P prognozuje średnioroczną inflację w Polsce (HICP) w 2023 r. na poziomie 11,8 proc., w 2024 r. 6,2 proc.

Według S&P, RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie 6,75 proc. do końca 2023 r. W 2024 r. agencja spodziewa się obniżek stopy referencyjnej łącznie o 150 pb. (5,25 proc. na koniec roku), a w 2025 r. o kolejne 175 pb. (3,50 na koniec okresu).

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Źródło

Skomentuj artykuł: