Agnieszka Koprowska (PANA) przewodniczącą Podgrupy ENFSG w Komitecie Europejskich Organów Nadzoru (CEAOB)

Na posiedzeniu plenarnym Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA, ang. CEAOB) 24 listopada 2021 r. przedstawicielka Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), Pani Agnieszka Koprowska została wybrana przewodniczącą Podgrupy do spraw Dochodzeń (ENFSG). Od grudnia br. PANA obejmie przewodnictwo nad ENFSG.

 

Członkami KEONA są organy nadzoru nad firmami audytorskimi z państw Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje PANA. W ramach KEONA PANA uczestniczy w pracach 5 podgrup:

  • ocen ekwiwalencji i adekwatności (International Equivalence and Adequacy, IEASG)
  • standardów badania sprawozdań finansowych (International Auditing Standards, IASSG)
  • kontroli (Inspections, ISG)
  • monitorowania rynku (Market Monitoring, MMSG)
  • dochodzeń (Enforcement, ENFSG).

Podgrupa ds. dochodzeń ENF zapewnia wymianę informacji pomiędzy członkami organizacji i dzieli się najlepszymi praktykami w zakresie prowadzonych dochodzeń i  nakładanych sankcji wobec firm audytorskich oraz biegłych rewidentów. Ponadto ENF zbiera i agreguje dane o nałożonych karach w poszczególnych państwach członkowskich UE w celu publikacji przez KEONA.

Bardzo cieszymy się z tej zaszczytnej nominacji. To dowód uznania przedstawicieli KEONA dla zaangażowania i aktywnych działań przedstawicieli PANA w międzynarodowych instytucjach nadzoru audytowego. Warto też zauważyć, że po raz pierwszy w historii polskiego nadzoru audytowego przedstawiciel polskiego organu jest wybierany na ważne stanowisko w międzynarodowej Instytucji

mówi Prezes PANA, Marcin Obroniecki.
Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: