Ambitne plany rozwoju OZE

Polski rząd chcąc utrzymać agendę dochodzenia do bezemisyjnej gospodarki. Uaktualnia plany rozwoju energetyki wiatrowej i solarnej.

Polska może licytować 2,2 GW mocy OZE w 2021 roku.  Rząd przedstawił i przekazał właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może być sprzedawana w drodze aukcji w 2021 r. Jak podaje specjalistyczny serwis Enerdata, nasz kraj planuje sprzedać na aukcji 2,2 GW mocy OZE w 2021 r., W tym 1,7 GW energia słoneczna, 300 MW wiatru, 100 MW biomasy i 50 MW wody i biogazu. 

Polska  uaktualniła swoją strategię energetyczną do 2040 roku tak, by do 2030 roku osiągnąć poziom 21- 23 proc. energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, jeśli chodzi o konsumowaną energię i 27 proc. OZE w całym wolumenie produkowanej energii.

Rozwój projektów wiatrowych na morzu (offshore) oraz farm solarnych ma pozwolić osiągnąć 30 GW całkowitej mocy wytwórczej pochodzącej z OZE w 2030 roku.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: