Apel organizacji biznesowych do rządu ws. reformy klina podatkowego

33 organizacje polskich przedsiębiorców podpisały się pod skierowanym do rządu apelem w sprawie planowanej zmiany modelu opodatkowania pracy. Autorzy dokumentu zwracają uwagę na konieczność racjonalnej debaty o klinie podatkowym oraz na zagrożenia wynikające z niektórych spośród postulowanych kierunków zmian w tym zakresie. Wśród sygnatariuszy apelu znalazło się pięć reprezentatywnych organizacji pracodawców, cztery think tanki, kilkanaście organizacji branżowych i liczne organizacje lokalne pracodawców. Inicjatorem apelu jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Impulsem do opracowania apelu były zapowiedzi zmian podatkowych, które mają znaleźć się w „Nowym Ładzie” - strategicznym programie gospodarczym, którego publikacja została w marcu przełożona z uwagi na sytuację epidemiczną. W tym kontekście w przestrzeni publicznej pojawiały się m.in. zapowiedzi zwiększenia klina podatkowego dla lepiej zarabiających, przy jednoczesnym obniżeniu go dla osób niżej uposażonych.

Sygnatariusze apelu dostrzegają konieczność odważnej reformy klina podatkowego w Polsce, jednak podkreślają że dotychczasowy model względnie niskiego opodatkowania wynagrodzeń stanowił istotną przewagę konkurencyjną naszej gospodarki, a zwiększenie poziomu obciążeń klasy średniej może doprowadzić do odpływu z polskiego rynku pracy specjalistów, których już w tej chwili brakuje.

„Nie ulega wątpliwości, że opodatkowanie najniższych wynagrodzeń w Polsce jest skandalicznie dotkliwe” - piszą autorzy apelu. „Wysokie obciążenie niższych wynagrodzeń powoduje wzrost szarej strefy w postaci zatrudnienia nierejestrowanego, bądź płatności części wynagrodzenia w sposób nieopodatkowany, gotówką. Analogicznie, zbyt wysoki klin w odniesieniu do lepiej zarabiających (32% stawki PIT) wypycha klasę średnią do zatrudnienia w formule B2B, w ramach której może korzystać z liniowej stawki 19% PIT i preferencyjnego modelu oskładkowania”.

„Uważamy, że polska gospodarka potrzebuje efektywnego systemu podatkowego, opartego na niskim obciążeniu wynagrodzeń. Reforma w tym zakresie jest konieczna - nie powinna ona jednak prowadzić do wyzbycia się cennej przewagi konkurencyjnej i nadmiernego dociążenia którejkolwiek grupy społecznej. Apelujemy zatem o podjęcie kompleksowej i uczciwej, nieopartej na populistycznych hasłach, debaty o polskim systemie podatkowym” - stwierdzają na zakończenie sygnatariusze apelu.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł:

N