Asseco we współpracy z Chmurą Krajową bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla uczelni

Ciągłość procesu edukacyjnego w sytuacji, gdy nie jest znany termin wznowienia zajęć dydaktycznych, jest dziś największym wyzwaniem polskich uczelni. Dlatego Asseco Data Systems we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”. Rozwiązanie jest rekomendowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
- Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online. Partnerstwo dla Uczelni to zarówno wszechstronne narzędzie merytoryczne, jak i bezpieczeństwo technologiczne – poinformował Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems.
 
Uczelnie, które przystąpią do programu otrzymają bezpłatny 6-miesięczny dostęp do Asseco Educational Platform – kompleksowej platformy informatycznej umożliwiającej realizację dowolnego programu nauczania w trybie zdalnym. Narzędzie udostępnione jest z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej Operatora Chmury Krajowej. Platforma wykorzystuje technologię Google Cloud i jest zintegrowana z narzędziami komunikacyjnymi Google, we współpracy z polskim oddziałem firmy. Zapewnia to wsparcie technologiczne i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
 
- Chmura to technologia, która zapewnia szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo osadzonych na niej rozwiązań. Te cechy nabierają szczególnego znaczenia gdy trzeba elastycznie reagować na istotnie zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i zaawansowane usługi IT. Narzędzie, które wspólnie opracowaliśmy, jest szybką i efektywną odpowiedzią na nieoczekiwaną sytuację kryzysową. Jednocześnie ma wszelkie atuty, aby uczelnie mogły na nim budować docelowe model do zdalnej nauki – powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Operatora Chmury Krajowej.
 
Jak poinformowała spółka w komunikacie, Asseco Educational Platform umożliwia realizację różnych form zdalnej edukacji, bieżące prowadzenie planu zajęć, przeprowadzanie egzaminów, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych. Zapewnia stały kontakt wykładowców ze studentami, w tym przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych, monitorowanie ich aktywności i postępów w nauce. 
 

Skomentuj artykuł: