Bank rozwoju finansuje energetykę wiatrową

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Farmie Wiatrowej Kazimierz Biskupi sp. z o.o., spółce zależnej PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE), kredytu inwestycyjnego na okres 16 lat w wysokości 135 mln zł oraz kredytu VAT do kwoty 30 mln zł. 

Środki z kredytu inwestycyjnego posłużą na finansowanie budowy farmy wiatrowej w Kazimierzu Biskupim (powiat koniński), która będzie się składać z 7 turbin wiatrowych o łącznej mocy 17,5 MW. Ocena warunków wietrznych w tym regionie pozwoliła inwestorowi oszacować roczną produkcję energii z farmy na 52,3 GWh. Uruchomienie farmy powinno nastąpić w trzecim kwartale 2023 r.

- Jesteśmy świadomi jak ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej, jest dywersyfikowanie źródeł energii. Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów strategii BGK. Spłata finasowania bazuje na umowie zakupu energii przez podmiot prywatny (umowa typu „power purchase agreement”) i cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju OZE poza systemem aukcyjnym

- powiedział Dariusz Szwed, członek zarządu BGK.

Moc z farm wiatrowych w Polsce stanowi obecnie ok. 37% mocy ze wszystkich źródeł odnawialnych. Wyższy udział ma fotowoltaika, która odpowiada za 52% mocy OZE. Ze względu jednak na swoją efektywność farmy wiatrowe są największą siłą w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W tym roku notowane są rekordy produkcji energii z wiatru.

Źródło

Skomentuj artykuł: