Będzie więcej czasu na przygotowanie się do korzystania z KSeF

Ministerstwo Finansów omówiło z ekspertami przewidywane zmiany do przepisów wprowadzających KSeF. Wiele wskazuje na to, że firmy będą miały dodatkowe pół roku na przygotowanie się. Planowany wcześniej obowiązek wystawiania faktury konsumentom będzie złagodzony lub, co bardziej prawdopodobne, faktury B2C zostaną wykluczone z KSeF co mocno wpływa na firmy z branży retail, szczególnie e-commerce.

Zmiany do projektu ustawy o VAT mają zostać zaprezentowane oficjalnie przed końcem lutego, już teraz jednak Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępne propozycje tych zmian na spotkaniu z ekspertami od podatków i technologii.

- Ministerstwo Finansów jest zdeterminowane aby wdrożyć obowiązkowy KSeF ale jednocześnie wsłuchuje się w argumenty zgłaszane przez ekspertów podczas konsultacji społecznych. Wszystko wskazuje na to, że firmy będą miały   trochę więcej czasu na dobre przygotowanie się do tej zmiany. KSeF będzie rewolucją w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, dlatego liczymy, iż opublikowany w nadchodzących tygodniach projekt zmian w KSeF będzie już finalny i można na nim się oprzeć w przygotowaniu do wdrożenia obowiązkowego stosowania e-faktur– mówi Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos.

Nowy termin obowiązywania

Najważniejsza zmiana to przesunięcie obowiązku korzystania z KSeF o pół roku, tj. od 1 lipca 2024. Konsekwentnie, pozostałe planowane zmiany, również przesuwają się o 6 miesięcy (m.in. traktowanie paragonów z NIP do 450 zł jako faktura uproszczona).

Warto podkreślić, że w tym samym momencie obowiązek obejmie wszystkie podmioty. Jedynie podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT oraz wykonujący usługi/dostawy zwolnione z VAT, mają stosować obowiązkowo KSeF od 1 stycznia 2025 r.

- KSeF został zaproponowany 15 miesięcy temu i jest to długi czas aby rozpocząć przygotowania do przestawienia się na e-faktury a przesunięcie kolejny raz terminu obowiązkowego stosowania KSeF nie wpływa motywująco na determinację do działania. Podatników trochę tłumaczy dotychczasowe podejście Ministerstwa Finansów, które unikało jednoznacznych deklaracji co do zasad funkcjonowania KSeF w okresie obligatoryjnym. Miejmy nadzieję, że wkrótce w dzienniku ustaw zobaczymy wersję ostateczną i niezmienną – zwraca uwagę Michał Sosnowski.

Rewolucja w fakturach B2C

Faktury konsumenckie B2C będą albo wykluczone z KSeF, albo będą fakultatywne (biorąc pod uwagę komentarze raczej należy spodziewać się, że nie będzie możliwości wysyłania faktur B2C do KSeF). Podobnie bilety (kolej, samolot) i opłaty za autostrady mają być wykluczone z KSeF.
Faktury fiskalne, czyli faktury VAT będące dokumentem fiskalnym wystawianym na kasie rejestrującej, np. częsty przypadek faktury na stacjach benzynowych, będą mogły być wystawiane rok po wejściu w życie obowiązkowego KSeF, ale wg Ministerstwa Finansów nie będą musiały być przekazywane do KSeF.

- Innymi słowy, po 1 lipca 2025 podatnik np. sklep będzie musiał albo wystawiać faktury poza kasą rejestrującą albo wystawiać paragon z NIP (na dowolną kwotę) i do paragonu wystawiać fakturę VAT (w obu przypadkach z obowiązkiem wysyłki do KSeF). Kierunkiem który się dynamicznie rozwija jest odejście od papierowych paragonów co widzimy najbardziej w ramach fiskalizacji zamówień e-com. Tutaj bardzo dobrze sprawdza się nasz E-paragon+, który obejmuje pełny cykl życia elektronicznego paragonu – dodaje Michał Sosnowski.

Zmiany w sankcjach

Proponowane jest miarkowanie kary proporcjonalnie do wykroczenia - tutaj precyzyjny mechanizm nie jest jeszcze wypracowany, ale nie będzie minimalnego progu kary (proponowano 1000 zł) za brak wystawienia faktury w KSeF. Oprócz trybu awaryjnego KSeF możliwy będzie analogiczny tryb awarii po stronie podatnika – aby dało się wystawić fakturę poza KSeF pod rygorem przekazania w ciągu 24 godzin do KSeF.

Model tzw. clearingowy jest podstawowym podejściem Ministerstwa Finansów, czyli oficjalna data wystawienia faktury w KSeF to moment przesłania dokumentu do KSeF. Jedynym wyjątkiem jest tryb awaryjny.

- Należy pochwalić Ministerstwo Finansów za rozszerzenie trybu awaryjnego z KSeF na systemy IT podatników bo przecież awarie informatyczne zdarzają się nie tylko w rządowych rozwiązaniach. Co prawda w przypadku awarii swoich systemów podatnik ma 7-krotnie krótszy czas na uzupełnienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF ale i tak jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców – podkreśla Michał Sosnowski.

Zgłoszony w grudniu 2022 proces propozycji faktury korygującej inicjowany w KSeF przez nabywcę może nie być ostatecznie wdrożony. Zgłoszono propozycję samofakturowania za granicą. Pojawiały się głosy, że podmioty mające w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, z uwagi na trudności w zdefiniowaniu kryterium, będą wyłączone ze stosowania KSeF, ale wydaje się, iż stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii nie ulegnie zmianie.

Kiedy przepisy zostaną przyjęte:

  •     Luty/marzec 2023 – opublikowanie ostatecznej wersji projektu ustawy oraz specyfikacji API KSeF
  •     Lipiec 2023 – zakończenie ścieżki legislacyjnej i ogłoszenie w dzienniku ustaw (deadline z uwagi na brak posiedzeń Sejmu z powodu wyborów parlamentarnych)
  •     Druga połowa 2023 – intensywna kampania informacyjna dot. e-faktur
  •     Lipiec 2024 – rozpoczęcie obowiązkowego stosowania KSeF
Źródło

Skomentuj artykuł: