Będzie zmiana przepisów o VAT. W tle wyrok TSUE

W związku z wydanym w zeszłym tygodniu przez TSUE wyrokiem dotyczącym VAT w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, resort finansów zaproponuje zmianę przepisów w tym zakresie - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

W ubiegły czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że polskie przepisy o VAT dotyczące odliczenia podatku związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym są niezgodne z dyrektywami UE.

"18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-895/19 A. Wyrok dotyczy terminu odliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wyrok powoduje konieczność dokonania nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów zaproponuje niebawem zmiany w tym zakresie" - poinformowało Ministerstwo Finansów.

TSUE zajmował się wnioskiem Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gliwicach, który rozpatruje spór podatnika z dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE "Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE (...) należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy". 

Źródło

Skomentuj artykuł:

N