Bezpieczeństwo energetyczne. USA strategicznym partnerem Polski

- USA są naszym głównym partnerem w obszarze energii, a współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie ma dla nas strategiczne znaczenie - zaznaczył wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas spotkania z Wilburem Rossem, sekretarzem handlu USA. 

W opinii wiceministra klimatu zdaniem Polski przejście do gospodarki niskoemisyjnej powinno być ewolucyjne. - Oprócz samej transformacji ważne jest również zapewnienie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego kraju, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i utrzymania konkurencyjności wytwarzanych produktów - powiedział.

Obecny podczas spotkania pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej min. Piotr Naimski podkreślił, że Polska konsekwentnie realizuje politykę zwiększania niezależności energetycznej poprzez dywersyfikację źródeł, kierunków i dostawców gazu ziemnego.

Wiceminister klimatu zaznaczył, że w kontekście bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego Polska przywiązuje dużą wagę do współpracy z USA, w tym w zakresie dostaw LNG. Jak dodał minister Naimski USA to ważny stabilizator bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

- Kontrakty na dostawę skroplonego gazu ziemnego, podpisane w latach 2017-2019, są namacalnym wyrazem rozwijającej się współpracy - dodał Naimski.

Wskazał także, że energia jądrowa ma być ważnym elementem polskiego miksu energetycznego w kontekście wyzwań dla Polski związanych z celami polityki energetycznej i klimatycznej UE. - Polska jest zainteresowana pogłębieniem dwustronnej współpracy strategicznej w dziedzinie energii jądrowej i rozwojem współpracy w tym obszarze między firmami z Polski i USA - zaznaczył.

Jak podkreślił wiceminister Guibourgé-Czetwertyński również morska energia wiatrowa to strategiczny projekt dla Polski na drodze do niskoemisyjnej transformacji sektora energetycznego. 
 

- Polska prowadzi intensywne działania w tym obszarze, których efektem jest przygotowanie projektu ustawy o promocji wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jej celem jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwój tego sektora  

powiedział.

- Jesteśmy otwarci na inwestorów zagranicznych zamierzających inwestować w projekty offshore w Polsce - dodał min. Naimski.

Skomentuj artykuł: