Bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów może być zagrożone

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o natychmiastową zmianę wysokości marż w zakresie sprzedaży leków refundowanych. W przeciwnym razie bezpieczeństwo lekowe polskich pacjentów będzie zagrożone. 

Rosnące koszty paliw, energii oraz pracy sprawiły, że apteki i hurtownie obracające lekami refundowanymi tracą na prowadzeniu tej działalności. Od ponad dziesięciu lat nie zmieniono przepisów regulujących marże dla podmiotów prowadzących dystrybucję oraz sprzedaż produktów leczniczych. Rocznie korzysta z nich kilkanaście milionów osób. Dodatkowo sposób jej naliczania oraz spadająca cena leków refundowanych sprawiają, że negatywne zjawiska będą się pogłębiać.

Wysokość marż aptecznych i hurtowych reguluje ustawa refundacyjna, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość marży hurtowej stanowi 5% urzędowej ceny zbytu danego produktu, ustalonej przez podmiot odpowiedzialny oraz Ministerstwo Zdrowia. Marża apteczna z kolei jest naliczana w sposób mieszany: kwotowo-odsetkowy, zgodnie z tabelą wskazaną w przepisach. Od wejścia w życie ustawy refundacyjnej oba rodzaje marż nie uległy zmianie. W tym samym czasie ceny leków refundowanych spadły, co sprawia, że łącznie apteki oraz hurtownie otrzymują mniej środków na prowadzenie tego rodzaju działalności.

- Przez ostatnich dziesięć lat koszty prowadzenia aptek oraz hurtowni zasadniczo wzrosły. Ceny energii elektrycznej, transportu oraz pracy sprawiają, że obrót lekami refundowanymi jest działalnością deficytową. Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaproponowało podniesienie marż, jednakże termin jego przyjęcia przez rząd pozostaje nieznany. Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej jest bardzo kontrowersyjny - co przekłada się na niewielkie tempo jej procedowania. Uważamy, że należy natychmiast znowelizować przepisy, w przeciwnym razie bezpieczeństwo lekowe milionów pacjentów zostanie zagrożone

- podkreśla Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący FPP.
Źródło

Skomentuj artykuł: