Bezpieczne oszczędzanie można zacząć od 100 zł

Ministerstwo finansów poinformowało, że oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymało na poziomie z lipca. Oznacza to, że oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich 1,00%.

Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są
odpowiednio: 1,10% dla 3-latek, 1,30% dla 4-latek oraz 1,70% dla 10-latek.

Z kolei 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 1,50% i 2,00% w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość
sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich
oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji
z ostatnich 12. miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm
zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest
wysokość marży, która wynosi 1,00%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie
sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej
1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,50% dla 12-letnich.

W sierpniu standardowo oferujemy do sprzedaży obligacje oszczędnościowe o terminie
zapadalności od 3 miesięcy do 10 lat i oprocentowaniu od 0,50% do 1,70% w pierwszym
roku oszczędzania oraz 6- i 12-letnie instrumenty rodzinne z kuponem odpowiednio 1,50% i
2,00%. Klienci mogą zatem wybierać spośród całej gamy instrumentów o różnym terminie
zapadalności i różnym oprocentowaniu: stałym – znanym z góry, zmiennym, a także
indeksowanym do inflacji. Bezpieczne oszczędzanie, dopasowane do indywidualnych potrzeb, można zacząć już od 100 zł, tyle wynosi wartość jednej obligacji

komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w ministerstwie finansów.

Skomentuj artykuł:

N