Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności

Pandemia sprawiła, że wiele firm znalazło się w obliczu finansowej niepewności, co odbiło się na pracownikach. Choć rządy państw starają się niwelować skutki kryzysu, to sytuacja na rynku pracy szybko nie wróci do normy. 

Kryzys zdrowotny wywołany przez COVID-19 i trwająca izolacja wielu rynków stanowią bezprecedensowe wyzwania dla ludzi i gospodarek na całym świecie. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), częściowe lub całkowite ograniczenie pracy dotyka obecnie blisko 2,7 mld pracowników, co stanowi ok. 81% światowej siły roboczej. MOP spodziewa się, że w II kw. br. pracę stracić może nawet 195 mln osób na świecie i 12 mln 
w samej Europie. Żeby złagodzić skutki kryzysu, rządy wielu państw wprowadzają różnorodne programy wsparcia przedsiębiorców i pracowników. Niemniej jednak, wiele firm i ich pracowników stoi w obliczu ogromnej niepewności finansowej. Jedno jest pewne: świat pracy nigdy już nie będzie taki sam. 

W celu ograniczenia spowolnienia gospodarczego i jego wpływu na możliwość podejmowania zatrudnienia, rynek pracy i wszyscy jego uczestnicy muszą szybko dostosować się do nowej rzeczywistości, w której społeczny dystans i inne środki bezpieczeństwa będą stanowić integralną część procesów w miejscu pracy.

– Do tego niezbędna jest ścisła współpraca i koordynacja różnych podmiotów uczestniczących w rynku pracy, od pracodawców i władz państwowych, po związki zawodowe i instytuty. Bez szczegółowych wytycznych poszczególni pracownicy mogą obawiać się o swoje zdrowie po powrocie do pracy – mówi Agnieszka Zielińska, Dyrektor Polskiego Forum HR.

Aby sprostać tym wyzwaniom trzy największe firmy z branży usług HR: Randstad, Adecco Group i ManpowerGroup zawarły globalne porozumienie pod nazwą „Safely Get Back to Work in the new normal” („Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności”), do którego w Polsce, jako współpartner, dołączyło również Polskie Forum HR. 

- Wartość dodana branży usług HR jest bardzo istotna. Podmioty świadczące usługi z tego obszaru działają w różnych krajach i sektorach gospodarki, pracują zarówno dla największych przedsiębiorstw, jak i firm małych oraz średnich.  Z uwagi na to, posiadają dogłębną wiedzę o procesach zachodzących na rynku pracy, a ich doświadczenie jest przekrojowe w obszarze całej gospodarki. Ponadto, posiadają sprawdzoną elastyczność działania w zmieniających się okolicznościach, pomagając swoim pracownikom oraz klientom w przygotowaniu się do przyszłych wyzwań; elastyczność ta i umiejętność szybkiego dostosowania się stanowi podstawę ich działalności. Mogą zatem wykorzystać najlepsze praktyki stosowane przez różnorodne podmioty i dzielić się tymi praktykami. Atutem sektora usług HR jest także to, że dysponują lokalnymi oddziałami i pracownikami w terenie, co pozwala rzeczywiście pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu ustalonych protokołów bezpieczeństwa. Co więcej, podmioty z branży HR mają także duże doświadczenie we wdrażaniu procedur BHP i ściśle współpracują z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie. Szybkie dostosowanie się do nowej normalności jest kluczowe w powrocie firm do swojej działalności - mówi Liliana Strupp, członek Zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska. 

Agencje zatrudnienia to największy na świecie pracodawca i ekspert rynku pracy w sektorze prywatnym.
 

- Staramy się wnieść istotny wkład w przygotowanie się do nowej normalności i przywrócenie ludzi do pracy, a także do ponownego uruchomienia firm i gospodarek. Co roku zatrudniamy blisko 60 milionów pracowników w dziesiątkach krajów i sektorów. W Polsce liczba ta przekroczyła 700 tys. osób w 2019 roku. Jesteśmy gotowi wnieść tę wiedzę i doświadczenie i wesprzeć również polskie firmy w procesie przygotowania się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości

dodaje Anna Wicha, prezes Zarządu Polskiego Forum HR oraz Public Affairs Director, Adecco.

Projekt „Bezpieczny powrót do pracy w warunkach nowej normalności” ma na celu dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie tworzenia protokołów bezpieczeństwa i higieny pracy, które muszą być zaktualizowane na czas „ekonomii fizycznego dystansu”. Przedsiębiorcy na całym świecie stoją przed olbrzymim wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom w czasach, w których bezpieczny dystans staje się hasłem przewodnim. Praca zdalna tylko częściowo rozwiązuje problem, na ten komfort mogą pozwolić sobie nieliczni. Zakłady produkcyjne, transport, czy usługi muszą wypracować zupełnie nowe standardy w zakresie BHP. Kluczowe znaczenie ma możliwość czerpania z doświadczeń wielu branż w ujęciu globalnym, co ułatwi proces szybkiej adaptacji istniejących procedur do nowej rzeczywistości.

Jak dodaje Olga Gierada-Jabłonka, członek zarządu Polskiego Forum HR oraz Head of Legal w ManpowerGroup w Polsce, ogromną wartością tego projektu jest zebrany i usystematyzowany rozległy know-how dotyczący rynku pracy i wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych krajach i sektorach, by pomóc we wdrożeniu procedur umożliwiających bezpieczny dla przedsiębiorstw i pracowników powrót do pracy. Dzięki rozbudowanym siatkom oddziałów rozlokowanych w całym kraju, agencje mają możliwość udzielić sprawnego, rzeczywistego i dostosowanego do potrzeb wsparcia w bezpiecznym powrocie do tak zwanej nowej normalności. Szybkie dostosowanie się jest kluczowe w powrocie firm do swojej działalności.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich partnerów publicznych i społecznych, w tym polski Parlament, rząd, instytucje państwowe i samorządowe zajmujące się bezpieczeństwem pracy, organizacje pracodawców i związki zawodowe. Mamy nadzieję, że również w Polsce, wspólnie uda nam się zadbać o bezpieczeństwo wszystkich pracowników, bez względu na formę zatrudnienia, czy branżę, w której pracują.

Źródło

Skomentuj artykuł: