Bezpieczny ruch kolejowy na trasie Kraków – Medyka

Powstaje nowy most kolejowy w Przemyślu. Już wkrótce trzy przęsła istniejącego obiektu znajdą się na docelowych podporach. Zachowane zostaną też zabytkowe elementy starego mostu. Jeszcze w 2023 r. pociągi pojadą po nowej przeprawie, która zapewni sprawny i bezpieczny ruch kolejowy na trasie Kraków – Medyka.

PKP PLK SA kontynuują inwestycję w Przemyślu, na trasie ważnej w ruchu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Na linii nr 91 Kraków – Medyka budowany jest nowy most, który zapewni sprawne i bezpieczne podróże pociągiem. Przez most kursują składy z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa i na Dolny Śląsk.

Dotychczas wybudowano nowe przyczółki i dwa filary mostu Na ukończeniu są prace przy budowie kolejnych podpór. W najbliższych dniach zostaną na nich posadowione przęsła istniejącego obiektu. Efektem inwestycji będą dwie nowe nitki mostów z przęsłami o konstrukcji stalowej, kratownicowej.

Realizowana koncepcja pozwala także zachować w przestrzeni miasta zabytkowe elementy starej kolejowej przeprawy. Jedna stara nitka będzie zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, łączącą dwie części miasta, a druga zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej.

Pod mostem przebudowane zostaną również drogi. Prace wyeliminują ograniczenia w ruchu drogowym. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji w Przemyślu. Zrealizowanie prac drogowych przewidziano w pierwszym kwartale 2024 r. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II” . Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Skomentuj artykuł: