BGK z ofertą kredytów dla eksporterów

Bank Gospodarstwa Krajowego i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podpisały umowę wprowadzającą kredyt inwestycyjny z gwarancją KUKE dla firm zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem swojej działalności eksportowej - poinformował BGK.

"Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę wprowadzającą kredyt inwestycyjny z gwarancją KUKE. Umowa wprowadza do oferty banku produkt dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwojem swojej działalności eksportowej" - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego w piątek w komunikacie.

Wyjaśniono, że firmy mogą przeznaczyć środki np. na wybudowanie nowej hali, kupno terenu, linii produkcyjnej lub maszyn.

"Gwarancja KUKE stanowi zabezpieczenie kredytu do maksymalnie 80 proc. jego wartości. Minimalna wartość kredytu to 5 mln zł, a maksymalna długość spłaty wynosi 14 lat. Dodatkowym warunkiem są obecne lub planowane przychody z działalności eksportowej osiągające 20 proc. w okresie 3 lat"

podano.

Dodano, że umowa została oficjalnie podpisana w siedzibie KUKE przez członków zarządu BGK, Włodzimierza Kocona oraz Radosława Kwietnia, a także prezesa zarządu KUK Janusza Władyczaka i wiceprezes zarządu KUKE Katarzynę Kowalską.

- Jednym z filarów strategii BGK jest współpraca i biznes międzynarodowy. Wspieramy polskich przedsiębiorców na ponad 80 rynkach zagranicznych. Ten produkt to kolejny element, który pomoże konkurować naszym firmom w światowym handlu - powiedział dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu w Banku Gospodarstwa Krajowego Arkadiusz Zabłoński, cytowany w komunikacie.

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już są eksporterami lub w BGK finansują swoje inwestycje krajowe, mające generować eksport - wskazano.

- BGK jest jednym z naszych najważniejszych partnerów po stronie instytucji finansujących polskich eksporterów. Widzimy ogromny potencjał do współdziałania na rzecz wspierania ich inwestycji w możliwości wytwórcze i innowacje, które zwiększą ich szanse na ekspansję na międzynarodowych rynkach – stwierdził dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE Piotr Maciaszek.

- Skorzystanie z naszej wspólnej oferty na pewno ułatwi im konkurowanie w coraz trudniejszym otoczeniu, ponieważ niewiele państw zapewnia tak szerokie spektrum instrumentów pomocowych zapewniających wsparcie inwestycji również na rodzimym rynku. Oferta jest dostosowana zarówno dla mniejszych, jak i największych przedsiębiorstw, niezależnie od profilu działalności

dodał Maciaszek.

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza - podał BGK. 

Źródło

Skomentuj artykuł: