Branża finansowa potrzebuje transformacji sieci

Słowo „cyfryzacja” odmieniane jest przez wszystkie przypadki w zasadzie w każdym sektorze gospodarki. Dynamiczne otoczenie biznesowe i wywierana przez nie presja, wymusza zmiany w modelu prowadzenie działalności gospodarczej. W niewielu branżach presja ta jest odczuwalna tak mocno, jak w sektorze finansowym, gdzie największym wyzwaniem jest pogodzenie wymagań klientów, oczekujących sprawnego i szybkiego przeprowadzania transakcji w kanałach cyfrowych i mobilnych z redukcją ryzyka związanego z cyberprzestępczością. 

Najnowsze badania ONS pokazują, że np. w Wielkiej Brytanii 73 proc. konsumentów regularnie korzysta z aplikacji bankowych, a udział ten wzrasta do 90 proc. w grupie wiekowej poniżej 25 lat. Ponieważ pandemia COVID przez większą część roku uniemożliwiała wielu organizacjom finansowym świadczenie usług w fizycznych oddziałach, trend ten z pewnością jeszcze przyspieszy.

Oprócz podstawowych usług, takich jak przelewy i płatności, rośnie zapotrzebowanie na bardziej złożone funkcje, w tym pożyczki, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia i zarządzanie majątkiem, za pośrednictwem smartfonów i laptopów. Charakter usług finansowych sprawia, że te cyfrowe rozwiązania muszą cechować się wysokim stopniem niezawodności i bezpieczeństwa. Aby odnieść sukces w niezwykle konkurencyjnej erze cyfrowej, instytucje finansowe muszą zainwestować w odpowiednią technologię w celu przekształcenia bazowej sieci.

Ewoluujący krajobraz chmurowy

Zapewnienie dopracowanego, niezawodnego i bezpiecznego interfejsu frontendowego, którego oczekują klienci, zależy od stworzenia uproszczonego systemu zaplecza. Wprowadzenie większej autonomii i automatyzacji, a także ograniczenie ręcznej wymiany danych, powoduje radykalny wzrost jakości.

Chmura jest tutaj jednym z najważniejszych czynników. Większość organizacji finansowych używa obecnie usług w chmurze, czy to za pośrednictwem publicznych rozwiązań chmurowych, takich jak Azure, Amazon i Google, czy też korzystając z własnej infrastruktury prywatnej. Przejście do chmury zapewniło nowy poziom skalowalności i zdolności adaptacyjnych, umożliwiając firmom zarządzanie nagłymi skokami popytu we wszystkich aspektach działalności, od transakcji finansowych po wymianę danych między bankami.

Rozwój chmury ma również duży wpływ na to, jak organizacje finansowe zabezpieczają swoją działalność, operacje i chronią niezawodność usług. Wykorzystanie chmur publicznych i prywatnych pozwala firmom stworzyć wiele zabezpieczonych ścieżek dostępu i zapewnić nadmiarowość.

Bezpieczne przydzielanie zasobów chmurowych jest także ważnym czynnikiem, związanym z pracą zdalną. Wcześniej, większość organizacji zakładała, że pracownicy będą przebywać w budynkach centralnego biura, co oznaczało, że zabezpieczanie systemów i planowanie nadmiarowości skupiało się w jednym punkcie. Teraz, gdy personel pracuje w tysiącach różnych lokalizacji, konieczne jest zbudowanie systemów, które mogą zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i niezawodności rozproszonej sile roboczej.

Inwestowanie w uproszczoną infrastrukturę

Transformacja cyfrowa jest postrzegana często w kategoriach aplikacji i urządzeń, ale tak naprawdę tym, co sprawia prawdziwą różnicę, jest pomocnicza infrastruktura zaplecza. Jedną z zalet nowoczesnej infrastruktury bankowej jest to, że w razie jakichkolwiek problemów można łatwiej przeorganizować takie elementy, jak systemy zaplecza i hosting. Dzięki interfejsom API aplikacji organizacje nie muszą kupować i uruchamiać nowego sprzętu.

Banki i inne firmy finansowe muszą niezwykle uważnie wybierać systemy i rozwiązania infrastrukturalne. Konsolidacja wielu funkcji sprawia, że infrastruktura jest zoptymalizowana, a jej konfigurowanie i utrzymanie wymaga znacznie mniejszej liczby pracowników, ponadto zmniejszają się koszty związane z płaceniem za wiele oddzielnych usług.

Przedstawiamy SASE

Jednym z najlepszych przykładów skonsolidowanego podejścia jest rozwiązanie Secure Access Service Edge (SASE). To termin oznaczający istniejące usługi, które po raz pierwszy zostały zintegrowane w jedno rozwiązanie. SASE zazwyczaj łączy sieci rozległe (WAN) i rozwiązania bezpieczeństwa, takie jak Zero Trust i Firewall-as-a-Service (FWaaS) w jedną usługę, która może być następnie dostarczana w całości za pośrednictwem infrastruktury chmurowej.

– Oprócz wyższej wydajności i redukcji kosztów, charakterystycznych dla każdej skonsolidowanej technologii, SASE może również zapewnić większe możliwości wykrywania zagrożeń i ochrony danych. Co ważne wszystkimi funkcjonalnościami można zarządzać przy użyciu jednego zunifikowanego rozwiązania. Ułatwia to organizacjom wdrażanie zasad zarządzania tożsamością i uwierzytelniania we wszystkich lokalizacjach, zwiększając ich zdolność do identyfikowania nietypowych zachowań i automatycznego stosowania procesów uwierzytelniania opartych na ryzyku

powiedział Michael Wood, CMO w Versa Networks.

Kiedy rozwiązania zabezpieczające, takie jak FWaaS i SD-WAN, działają oddzielnie, często ich funkcje w znacznej mierze się pokrywają, a wiele czynności jest wykonywanych wielokrotnie, powodując opóźnienia i spadek wydajności. SASE wykorzystuje pojedynczy stos oprogramowania, więc dane nie muszą już przechodzić przez wiele urządzeń, serwerów
i wirtualnych funkcji sieciowych (VNF). W rezultacie SASE może znacznie zwiększyć szybkość połączenia i ograniczyć opóźnienia, które zawsze były kluczowe w większości usług finansowych.

Elastyczność ma kluczowe znaczenie

Ponieważ w SASE wiele rozwiązań dostarcza się za pośrednictwem chmury, sposób świadczenia usług cechuje się wysokim stopniem elastyczności. Jest to szczególnie użyteczne w większych organizacjach, które mają wiele różnych lokalizacji o różnej wielkości i potrzebach. Elastyczność stała się również ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o wspieranie pracowników zdalnych.

Czołowe banki często mają „oddziały zaawansowane”, które zajmują się nie tylko standardowymi transakcjami bankowymi, ale także wieloma innymi usługami, takimi jak bankowość biznesowa, zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie i kredyty hipoteczne. Lokalizacje te naturalnie generują wysoki poziom ruchu i wymagają skutecznych zabezpieczeń, aby chronić wszystkie wrażliwe dane finansowe. W lokalizacjach tego typu sprawdza się podejście „oddziału wagi ciężkiej”, w którym większość zabezpieczeń sieci działa na miejscu, a mniejszość jest dostarczana za pośrednictwem chmury.

Jednocześnie, rośnie potrzeba wspierania „oddziałów wagi lekkiej”, w których większość elementów sieciowych jest dostarczana przez chmurę, a minimum działa na miejscu. Są to mniejsze lokalizacje, które wymagają mniejszej liczby usług. W przypadku pracy zdalnej może to być zaledwie jeden użytkownik, ale wśród innych przykładów można wymienić bankomaty lub mniejsze budynki. Podejście „oddziału wagi lekkiej” sprawia, że każda lokalizacja może korzystać z rozwiązań oferujących jednakowy poziom bezpieczeństwa i niezawodności, niezależnie od możliwości dostępnych na miejscu.

– Inwestowanie w zdolności cyfrowe jest od kilku lat głównym priorytetem dla sektora finansowego, ale pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła ten trend. Banki i inne organizacje finansowe muszą dostarczać szybkie, niezawodne i bezpieczne usługi cyfrowe już nie tylko klientom, ale również swoim pracowników. Stworzenie infrastruktury sieciowej opartej na usprawnionym, skonsolidowanym zapleczu, które jest zgodne z modelem SASE, jest jednym z najważniejszych kroków w przygotowaniach do wykorzystania najnowszych osiągnięć ery cyfrowej. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze organizacje świadczące usługi finansowe mogą zapewnić klientom i pracownikom dostęp do pełnego zakresu oferowanych usług, niezależnie od tego, gdzie się oni znajdują

powiedział Michael Wood, CMO w Versa Networks.
Źródło

Skomentuj artykuł: