Certyfikat Systemu Zarządzania BHP na zgodność z Normą PN - ISO 45001 dla Gaz-Systemu

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego przekazał na przyznany spółce Gaz-System Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z Normą PN - ISO 45001.

Norma PN - ISO 45001 pozwala na systemowe zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczy o skuteczności systemów obowiązujących w organizacji. Zakres uzyskanej przez Gaz-System certyfikacji dotyczy obszarów przesyłu gazu ziemnego na terenie całego kraju oraz eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego.

Obejmuje także realizację inwestycji w zakresie infrastruktury gazowej. Jednostka certyfikująca UDT-CERT, która prowadziła audyt, działa zgodnie z zasadą bezstronności oraz obiektywności weryfikacji i oceny zgodności z normą. Uzyskanie przez Gaz-System certyfikatu od UDT jest ważnym dla spółki wyróżnieniem i potwierdzeniem funkcjonowania w praktyce zasad BHP podczas wykonywania wszystkich czynności na obiektach przesyłowych.   

- Uzyskanie certyfikatu oznacza, że wdrożone procedury w zakresie BHP zapewniają wysoki poziom ochrony naszych pracowników podczas prac eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Takie same wysokie wymagania BHP stawiamy także naszym kontrahentom  w trosce o życie i zdrowie ludzi - powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System.

Gaz-System od wielu miesięcy wdrażał rozwiązania przygotowujące organizację do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem. Pierwszym milowym krokiem było ustanowienie przez zarząd firmy Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Następnie od marca 2022 r. czynności audytowe były prowadzone przez jednostkę certyfikującą Urzędu Dozoru Technicznego w Centrali spółki oraz w Oddziale we Wrocławiu, Świerklanach, Tarnowie i na Terminalu LNG w Świnoujściu.

Źródło

Skomentuj artykuł: