Co trzeba wiedzieć o odliczeniu VAT za paliwo

Ceny paliw szybują, bijąc rekordowe poziomy, a przedsiębiorcy szukają możliwości optymalizacji kosztów. Warto zatem pogłębić swoja wiedzę na temat tego, kto i w jakim stopniu może odliczyć podatek VAT.    

W zależności od rodzaju paliwa nawet ponad 50% jego ceny stanowią opłaty dodatkowe. 

W skład ceny paliwa wchodzi nie tylko koszt produktu, ale też szereg innych opłat, które wpływają ostatecznie na jego cenę – tłumaczy Teresa Warska, specjalistka ds. prawa podatkowego Systim.pl. – Są to cena hurtowa w rafinerii, opłata akcyzowa, opłata emisyjna, opłata paliwowa, podatek VAT i marża detaliczna stacji. Udział procentowy minimalnie różni się pomiędzy benzyną EU95 a olejem napędowym

wyjaśnia.

Składniki ceny paliwa przy zakupie za 180 zł (30 litrów w cenie 6 zł/litr)

Benzyna

Olej napędowy

Skład

Cena

Skład

Cena

46 % - cena rafineryjna

82,80 zł

50 % - cena rafineryjna

90 zł

28 % - akcyza

50,40 zł

22 % - akcyza

39,60 zł

19% - podatek VAT

34,20 zł

19 % - podatek VAT

34,20 zł

3 % - opłata paliwowa

5,40 zł

6 % - opłata paliwowa

10,80 zł

2 % - opłata emisyjna

3,60 zł

1 % - opłata emisyjna

1,80 zł

2 % - marża stacji

3,60 zł

2 % - marża stacji

3,60 zł

Gdyby zlikwidować wszystkie obciążenia skarbowe, które nałożone są na paliwo, kosztowałoby ono połowę obecnej ceny. Przedsiębiorcy mają możliwość odliczenia części lub całości zapłaconego podatku VAT i rozliczenia poniesionego kosztu jako koszt uzyskania przychodu.

Jeżeli auto wykorzystywane jest do celów prywatnych i działalności gospodarczej jednocześnie można odliczyć 50% podatku VAT, który uiszczony został przy zakupie benzyny, oleju napędowego lub auto gazu. Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest fakt, że auta nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego na podstawie deklaracji VAT-26 oraz nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przebiegu

tłumaczy Warska. 

Istnieje też możliwość odliczenia 100% podatku VAT.

W takim przypadku wykorzystywanie auta możliwe jest wyłącznie do celów prowadzonej działalności, co wynika ze złożonego druku VAT-26 oraz zobowiązuje do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz posiadana regulaminu użytkowania pojazdu

mówi ekspert. 

Jak wskazuje, pełne odliczenie możliwe jest też przy wykorzystaniu aut innych niż osobowe, których definicja zawarta jest w Ustawie o podatku od towarów i usług. Są to między innymi pojazdy posiadające jeden rząd siedzeń oddzielony od części ładunkowej trwałą przegrodą, czyli popularne vany. Używając takiego auta, nie potrzebne jest prowadzenie ewidencji przejazdów i zgłoszenia VAT-26. W takim przypadku należy mieć w dowodzie rejestracyjnym adnotację np. VAT-1 potwierdzającą, iż dany pojazd spełnia wyżej określone warunki.

Źródło

Skomentuj artykuł: