Coraz bliżej budowy systemu satelitarnego monitorowania upraw

Doradcą Technicznym przy realizacji budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR została spółka OPEGIEKA. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał ze spółką umowę na realizację tej części projektu. 

- Bez nowoczesnych technologii nie ma przyszłości polskiego rolnictwa i wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę. Przez wiele ostatnich lat polskich rolników dotykały negatywne zjawiska atmosferyczne. Ocena tych negatywnych zjawisk, a dalej idąc planowanie produkcji roślinnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, łącznie z technologiami satelitarnymi pozwoli na stworzenie konkretnego i rzeczywistego narzędzia. Realizując Polski Ład dla obszarów wiejskich, w niedalekiej przyszłości dostępny będzie dla polskich rolników ten ważny instrument - System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych. To przyszłość, bez której sobie nie poradzimy - powiedział podczas uroczystości podpisania umowy wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje projekt System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR, który jest częścią realizowanego wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Programu „Geomatyka dla rolnictwa” znajdującego się w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Polskim Ładzie oraz w Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi. Jest on realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szacowany budżet całego projektu S2MUR wynosi 164 mln zł brutto.

Ze względu na innowacyjność i skomplikowanie realizacja projektu będzie przebiegała
w latach 2021–2024 i została podzielona na 4 etapy:

Etap I –Wybór doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań
za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi
w ramach realizacji projektu,
Etap II – Wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz
w dwóch następnych etapach,
Etap III – Zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych
w projekcie,
Etap IV – Wybór wykonawcy lub wykonawców systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.
Podpisanie umowy z Doradcą Technicznym rozpoczęło II etap realizacji projektu S2MUR.

Skomentuj artykuł: