Cyfrowa Polska: adopcja technologii szansą dla Polski

Szeroka adopcja zaawansowanych technologii m.in. 5G, internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji w sektorach cyberbezpieczeństwo, edukacja, kultura, energetyka i zdrowie, to ogromna szansa rozwojowa dla Polski - podkreśla Związek Cyfrowa Polska w stanowisku do Krajowego Planu Odbudowy.

Według Związku Cyfrowa Polska (ZCP), opracowywany przez polski rząd Krajowy Plan Odbudowy (obecnie w procesie konsultacji społecznych) ma potencjał stać się skutecznym narzędziem dla Polski w obieraniu kursu na nowoczesną, cyfrową gospodarkę, oferującą atrakcyjne miejsca pracy i przyciągającą specjalistów z zagranicy.

"Reprezentując największe firmy technologiczne w Polsce, pragnę zwrócić uwagę na wdrożone i funkcjonujące na świecie rozwiązania w pięciu obszarach tematycznych: cyberbezpieczeństwo i sieć piątej generacji, edukacja, niskoemisyjne i odnawialne źródła energii sztuka cyfrowa oraz sektor zdrowia"

wskazał w stanowisku do KPO prezes ZCP Michał Kanownik.

Dodał, że członkowie Związku to pionierzy w zakresie zwieńczonych sukcesem wdrożeń kompleksowych rozwiązań technologicznych, dla których zastosowanie znajdzie się w każdym, wymienionym sektorze gospodarki.

"Związek dostrzega niespotykane wcześniej modele zastosowań technologii korzystających m.in. z sieci 5G, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego czy wirtualnej rzeczywistości – od sektora rolnictwa, przez przemysł, edukację komunikację urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, infrastrukturę publiczną, po służbę zdrowia"

czytamy.

Według ZPC, szeroka adopcja zaawansowanych technologii w sektorach: cyberbezpieczeństwa, edukacji, kultury, energetyki i zdrowia to ogromna szansa rozwojowa dla Polski w odpowiedzi na potężne zapotrzebowanie na implementację cyfrowych rozwiązań do tych strategicznych sektorów gospodarki.

"Aby jak najlepiej wykorzystać tę szansę, niezbędny jest dialog przedsiębiorstw zaangażowanych w ekosystem telekomunikacji, edukacji, sztuki, odnawialnych i zeroemisyjnych źródeł energii, telemedycyny oraz tych, dla których badania i rozwój w wyżej wspomnianych obszarach stanowią istotę działalności, dlatego też Związek Cyfrowa Polska deklaruje gotowość do współpracy w każdym możliwym zakresie, w szczególności reagując na fakt, że pandemia zbudowała otwartość i zaufanie zarówno decydentów do wdrażania nowoczesnych rozwiązań dla wymienionych sektorów gospodarki, jak i obywateli do ich wykorzystywania"

podkreślił w stanowisku Kanownik.

Według Związku, sektory zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, odnawialnych źródeł energii i telekomunikacji to w Polsce miliony miejsc pracy.

"Jesteśmy przekonani, że pakiet stabilnego finansowania tych branż i technologii w ich służbie, opartego na rozwiązaniach oraz produktach wspomnianych przedsiębiorców, będzie przełomowym katalizatorem rozwoju nowoczesnej gospodarki i polem do budowy przewag konkurencyjnych polskich innowatorów"

wskazał szef ZCP.

Ocenił, że dzięki dostępowi do innowacji wypracowanych w oparciu o najnowsze technologie, realne staje się wyjście naprzeciw wyzwaniom, z jakimi mierzy się polskie społeczeństwo.

W Polsce pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki - 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa - 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia - 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilność - 27,4 mld zł.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło 26 lutego br. konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 r. Do końca kwietnia br. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu.

Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich UE. To podstawa do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego wartość to 750 mld euro.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N