Cyfrowe ułatwienie dla polskich emerytów

Od tego tygodnia każdy z ponad 9 milionów emerytów i rencistów może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji dostępnej w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki mLegitymacji można m.in. udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych oraz skorzystać z ulg, np. zniżek do biletów.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przypomniał , że nowy rok przyniósł zmiany w wydawaniu legitymacji dla nowych emerytów i rencistów. Osoby te otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w postaci elektronicznej. Mogą z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i App Store i zainstalować na smartfonie.

Aby dodać mLegitymację emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel, wystarczy wybrać opcję "Dodaj dokument" i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać "Legitymacja emeryta-rencisty".

W sytuacji potrzeby okazania mLegitymacji należy uruchomić aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona, wpisać hasło (alternatywnie można skorzystać z biometrii i PIN-u) i wybrać "Legitymacja emeryta-rencisty".

Dane wraz z datą ostatniej aktualizacji wyświetlą się od razu – należy wówczas pokazać je osobie, która chce sprawdzić naszą tożsamość. Podobnie można okazać dane z dowodu osobistego. Wtedy należy wybrać ikonę mObywatel.

Jeśli mobilna wersja legitymacji zawiera błędy, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Listę placówek można znaleźć na stronie internetowej ZUS.pl. Można również skontaktować się z pracownikiem Centrum Obsługi Telefonicznej: tel. +48 22 560 16 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00) lub spotkać się z ekspertem z ZUS przez internet, a więc skorzystać z e-wizyty w ZUS.

Legitymacja emeryta-rencisty w mObywatelu ma taką samą moc prawną jak plastikowa legitymacja. Można ją okazać w każdej sytuacji, w której należy okazać tradycyjny dokument.

Lista przywilejów – oprócz zniżek np. na bilety komunikacji lokalnej czy dalekobieżnej – jest szeroka i zazwyczaj inna w przypadku różnych samorządów. Zniżek na usługi udzielają także przedsiębiorcy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych oraz instytucje oferujące zabiegi zdrowotne.

Legitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel podlega wymianie – podobnie jak legitymacja tradycyjna. Dzieje się tak w przypadku zmiany: imienia, nazwiska, numeru PESEL, rodzaju świadczenia, numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty.

Wymiana następuje również po upływie terminu ważności legitymacji. W przypadku wymiany elektronicznej legitymacji emeryta-rencisty, należy złożyć wniosek do ZUS. Może to także zrobić w naszym imieniu pełnomocnik albo przedstawiciel ustawowy.

Zalecane jest zastrzeżenie dokumentów przechowywanych w aplikacji mObywatel w przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty telefonu z innych przyczyn. Można to zrobić telefonicznie pod numerem +48 422 53 54 74.

mLegitymacja zostanie wydana wszystkim osobom, które będą mieć ważną legitymację emeryta-rencisty wydaną przed styczniem 2023 r. w związku z uprawnieniem do: emerytury, renty, renty socjalnej, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, będą mieć ustalone prawo do wyżej wymienionych świadczeń decyzją ZUS wydaną od stycznia 2023 roku.

Osoby niepełnoletnie, którym przysługuje renta rodzinna mogą pobrać legitymację, jeśli ukończyły 13 rok życia, mają profil zaufany i dowód osobisty – niezależnie od tego, czy mają legitymację szkolną, czy nie.

mLegitymacji nie mogą za to pobierać obcokrajowcy. Dane aplikacji mObywatel opierają się na Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Rejestrze PESEL, więc nie ma możliwości, by dokumenty mobilne zostały wydane osobie, która nie ma ważnego dowodu osobistego, a zatem również takiej, która nie ma polskiego obywatelstwa.

Z usługi mObywatel nie mogą także korzystać osoby, które posługują się wyłącznie innym dokumentem stwierdzającym tożsamość, takim jak paszport lub karta pobytu.

Od stycznia 2023 r. legitymacja emeryta-rencisty w formie plastikowej karty jest wydawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Po śmierci emeryta-rencisty mLegitymacja unieważni się automatycznie w aplikacji mObywatel.

Skomentuj artykuł: