Czas na realizację warunków zaradczych przy fuzji Orlenu z Lotosem przedłużony do 14 stycznia

PKN Orlen finalizuje umowy z partnerami do realizacji warunków zaradczych, którzy zagwarantują dalszy rozwój biznesowy firm objętych postępowaniem. Równolegle prowadzone są działania przygotowujące obie spółki do procesu połączenia. Kompleksowość procesu przy bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym, wymaga dodatkowego czasu na negocjacje z partnerami, aby uzyskać najlepsze możliwe warunki transakcyjne oraz umożliwić przeprowadzenie decyzji korporacyjnych również po stronie partnerów. 

Komisja Europejska przełożyła termin na przedstawienie środków zaradczych do 14 stycznia br. Formalne zakończenie procesu fuzji PKN Orlen i Lotos-u nastąpi zgodnie z harmonogramem w pierwszym półroczu 2022 r.

- Naszym celem jest wybór takich partnerów biznesowych, którzy zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne i dynamiczny rozwój połączonych firm. Jesteśmy na ostatniej prostej etapu prowadzącego do podpisania umów z partnerami. Ustalony wspólnie z Komisją Europejską wydłużony termin na przekazanie dokumentów związanych z realizacją warunków zaradczych daje nam komfort dopracowania wszelkich niezbędnych formalności. To czas, który zamierzamy dobrze wykorzystać. Priorytetem jest przeprowadzenie transakcji w taki sposób, by była ona korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów oraz akcjonariuszy, którzy wierzą w sens biznesowy i powodzenie tego strategicznego projektu. Potwierdzeniem tego jest m.in. warunkowa zgoda na fuzję przez NWZA Lotos-u - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Fuzja obu firm wpisuje się w strategiczny plan budowy silnego multienergetycznego koncernu. Będzie on oparty o zdywersyfikowane źródła przychodów, zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski i z powodzeniem będzie w stanie przeprowadzić zadania wynikające z transformacji energetycznej. Pierwszym etapem tego projektu było przejęcie w kwietniu 2020 r. spółki Energa, która uzupełniła portfolio Grupy Orlen o odnawialne źródła energii.

Równolegle do negocjacji z potencjalnymi partnerami do realizacji warunków zaradczych, prowadzone są działania przygotowujące obie spółki do fuzji. Kluczowe w procesie połączenia obu firm były uchwały podjęte 14 października br. przez NWZA Grupy Lotos, które umożliwiają przedstawienie środków zaradczych KE. Co ważne, uchwała wyrażająca zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Grupy Lotos uzyskała poparcie akcjonariuszy reprezentujących prawie 90 proc. kapitału zakładowego na NWZA. W ramach dokumentacji przekazywanej KE złożony zostanie komplet warunkowych umów sprzedaży na rzecz inwestorów wszystkich aktywów wskazanych przez KE w warunkowej decyzji koncentracyjnej, jak również komplet zgód korporacyjnych po stronie PKN Orlen oraz Grupy Lotos, pozwalających na wdrożenie środków zaradczych. 

Proces decyzyjny po stronie KE może trwać około trzech miesięcy. Do finalnego połączenia obu firm niezbędne będzie uzyskanie zgody akcjonariuszy zarówno po stronie Grupy Lotos jak i PKN Orlen. Głosowanie akcjonariuszy za połączeniem odbędzie się po uzyskaniu wiążącej zgody Komisji Europejskiej na koncentrację.

Równolegle do procesu łączenia z Grupą Lotos trwają prace związane z przejęciem przez PKN Orlen Grupy PGNiG. Celem jest stworzenie podmiotu o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł. Oznacza to, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych przyszły polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższał potencjałem europejskich konkurentów.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany już w lutym 2018 r. W sierpniu 2020 r. PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos, dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej. Natomiast w maju 2021 r. PKN Orlen, Grupa Lotos i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało porozumienie dotyczące struktury nowego koncernu multienergetycznego, którego budowa ma odbywać się w formule połączenia trzech spółek: PKN Orlen, Lotos i PGNiG.
 

Skomentuj artykuł: