Czekają nas drastyczne podwyżki na rachunkach

Stało się. Prezes URE zatwierdził w piątek wzrost taryf za energię elektryczną dla sprzedawców i dystrybutorów oraz taryfę największego detalicznego sprzedawcy gazu  PGNiG OD na 2022 r. Dalsze drastyczne podwyżki na naszych rachunkach za energię są nieuniknione.

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki (URE), w wyniku zatwierdzenia nowych taryf na obrót energią elektryczną, odbiorcy w podstawowej dla gospodarstw domowych grupie G11, dla których sprzedawcą z urzędu są firmy Enea, Energa, PGE i Tauron, zapłacą za energię ok. 17 złotych netto miesięcznie więcej, co przekłada się na 37 proc. wzrost stawek netto.
Natomiast wzrost stawek dystrybucji dla tych odbiorców wyniesie średnio 9 proc. Według szacunków URE, nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo - czyli za sprzedaż i dystrybucję w grupie G11 - wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie

W nowej taryfie PGNiG OD ceny gazu są wyższe o ok. 83 proc., stawki opłat abonamentowych natomiast pozostały na niezmienionym poziomie, co oznacza wzrost średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu - na który składa się cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa - o ok. 77 proc. dla odbiorców używających zarówno gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych.
 

W wyniku zatwierdzonego wzrostu stawek taryfy na gaz PGNiG OD miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną kwotowo o ok. 9 zł miesięcznie netto - szacuje URE.

Dla takiego statystycznego odbiorcy płatność będzie wyższa o 41 proc.

Dla odbiorców z grupy używającej gazu m.in do podgrzewania wody płatność wrośnie o 54 proc., czyli o 56 zł netto miesięcznie.

Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa, np. do ogrzewania gazem domów, zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej, co oznacza wzrost płatności o 58 proc.

Średnio rachunki dla klientów PGNiG OD wzrosną o 54 proc.

Jak przypomniał URE, regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy mogą oferować gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy, zależnie od m.in. bieżących cen gazu.

Prezes URE zatwierdził także taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa - największego dystrybutora gazu - na 2022 r. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy dla wszystkich grup odbiorców wyniesie średnio o 3,6 proc.

Urząd podkreślił, że w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 r. stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 proc. Obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów – odbiorców paliw gazowych.

Źródło

Skomentuj artykuł: