Daszyńska-Muzyczka: Oto nowa strategia BGK

Od ub.r. BGK realizuje nową strategię. Jej celem i jednocześnie misją banku jest wpieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Nowe podejście biznesowe banku wpisuje się w potrzeby, które są efektem pandemii oraz wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie. W 2021 r. BGK wygenerował 122 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki.

Rok 2021 był dla światowej gospodarki nie mniej trudny, niż 2020. Dzięki BGK, który błyskawicznie w czasie pandemii wprowadził programy wsparcia dla firm, do gospodarki w 2021 r. wpłynęły 122 mld zł. Na tę kwotę składały się: zaangażowanie kredytowe oraz gwarancje i poręczenia.

- W 2021 roku ogłosiliśmy nową strategię biznesową banku, mocno skoncentrowaną na wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dziś okazuje się, że nasza misja jest bardzo ważna a nasze działania są gospodarce bardzo potrzebne. Podejście biznesowe BGK pomogło sprawnie reagować na zdarzenia gospodarcze wywołane m.in. pandemią czy wojną rozpoczętą przez Rosję. W zeszłym roku kontynuowaliśmy pomoc dla firm - wydłużyliśmy działanie naszych rozwiązań pomocowych, głównie gwarancyjnych. Wprowadziliśmy też nowe programy - np. wyjątkowe w skali europejskiej gwarancje leasingu i faktoringu. Najbardziej znane - gwarancje de minimis - pomogły przetrwać kryzys wywołany pandemią 72 proc. odbiorców tych gwarancji i zachować lub utworzyć niemal pół miliona miejsc pracy

- mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Strategia biznesowa BGK ma wpływ na interesariuszy i partnerów banku głównie poprzez trzy filary. Pierwszym jest zrównoważony rozwój.

BGK z jednej strony realizuje ten cel poprzez swoje programy. W programie Społecznego Budownictwa Czynszowego w 2021 roku padł rekord – bank otrzymał wnioski na budowę prawie 5 tys. mieszkań społecznych i spółdzielczych. Wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat było 20-krotnie wyższe niż w 2020 r. (1,7 mld zł).

Polski bank rozwoju powołał też inicjatywę 3W, która ma pomóc w zbudowaniu konkurencyjnej gospodarki z wykorzystaniem trzech zasobów: wody, wodoru i węgla (nieenergetycznego, np. włókien węglowych). Inicjatywa 3W to także platforma wymiany informacji, poszukiwania inwestorów, wykonawców, partnerów wśród jednostek naukowych i samorządowych. W kwietniu 2022 r. przedstawiciele biznesu podpisali kolejne listy intencyjne o współpracy.

- W 2021 r., gdy wciąż jeszcze zmagaliśmy się z pandemią, zaczęliśmy wspierać zrównoważone inwestycje samorządów, które mogą być kołem zamachowym polskiej gospodarki. W 1. edycji Programu dofinansowanie w kwocie 24 mld zł przyznano prawie 100 proc. JST w kraju. 4,8 mld zł przypadło projektom na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 11,3 mld zł na drogową. Nazwa Program Inwestycji Strategicznych nie jest przypadkowa - dla wielu gmin są to inwestycje strategiczne, bardzo potrzebne dla lokalnych społeczności, na które od lat nie było pieniędzy. Dziś, dzięki naszemu wsparciu, można je w końcu przeprowadzić

- tłumaczy Daszyńska-Muzyczka.

Z drugiej strony BGK wspiera zrównoważony rozwój budując system oceny i klasyfikacji transakcji pod kątem ryzyka ESG. Dzięki niemu bank zdecyduje co dokładnie będzie oceniać w transakcjach i w jakiej skali. W banku powołano Biuro Ryzyka ESG, które będzie się tym zajmować.

Jednym z celów rządu na najbliższe lata jest rozwój polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych. BGK pełni kluczową rolę w finansowaniu eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej (w tym krajów o podwyższonym ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej), a także w rozwijaniu bardziej zaawansowanych form współpracy z zagranicą. Bank zwiększa zaangażowanie w finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej zarówno poprzez program „Finansowe Wspieranie Eksportu”, jak i poprzez działalność własną - łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej w 2021 roku wyniosła 3,6 mld zł. BGK wsparł 220 projektów zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Można wśród nich wymienić: sprzedaż produktów chemicznych na Ukrainę, sprzedaż naczep do Mali, sprzedaż maszyn do Azji, czy też finansowanie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Chile.

W 2021 r. BGK był obecny z polskimi firmami na 76 rynkach (7 lat wcześniej bank wspierał przedsiębiorców w zaledwie 9 krajach).

Źródło

Skomentuj artykuł: