Decydująca faza tworzenia polskiego koncernu multienergetycznego 

PKN Orlen wybrał czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos.

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), największa na świecie zintegrowana firma energetyczno-chemiczna, została partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. Obecność Saudi Aramco w europejskim sektorze rafineryjno-petrochemicznym, a także zwiększanie importu ropy naftowej do Polski, doskonale wpisuje się w działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowca przez PKN Orlen. Polski koncern zawarł też z Saudi Aramco porozumienia, które otwierają możliwość współpracy strategicznej w zakresie realizacji inwestycji w obszarze petrochemicznym, a także badawczo-rozwojowym. 

Z kolei w obszarze detalu PKN Orlen zagwarantował możliwość wymiany stacji paliw na kolejne obiekty na Słowacji oraz wejście na zupełnie nowy rynek - Węgry. Dzięki tej transakcji polski koncern dołączy do grona liderów sprzedaży detalicznej na obu tych rynkach.

PKN Orlen jest gwarantem powodzenia procesu przejęcia Grupy Lotos, jednak fuzja nie będzie możliwa bez wszystkich partnerów, z którymi podpisano umowy. Propozycja współpracy przy realizacji środków zaradczych została skierowana do kilkudziesięciu firm. Finalnie, ze względu na trudny i nieprzewidywalny rynek, do rozmów przystąpiło ośmiu potencjalnych partnerów, z których w procesie negocjacji finalnie wyłonionych zostało czterech. 

Spółka Saudi Aramco została wybrana do realizacji środków zaradczych w obszarze rafineryjnym i hurtowym, a także paliw lotniczych. Z kolei Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym. Polską grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a węgierska firma Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw. Wynegocjowane umowy z czterema partnerami otrzymały wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, zarówno w PKN Orlen, jak i w Grupie Lotos. Zostaną one przedstawione KE, a na ich podstawie wydana zostanie wiążąca zgoda na koncentrację.

- To historyczny dzień dla polskiej branży paliwowej. (…)Finalizacja fuzji jest szansą na zapewnienie dostaw stabilnej jakościowo ropy naftowej do Polski od Saudi Aramco. (…)W segmencie detalicznym wynegocjowaliśmy z węgierskim partnerem wymianę aktywów, co przełoży się bezpośrednio na realizację naszych planów ekspansji geograficznej, poprzez wzmocnienie sieci stacji paliw na Słowacji, ale też wejście na zupełnie nowy rynek - Węgry. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100. stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos oznacza powstanie jednej silnej firmy, zdolnej zapewnić polskiej gospodarce przyjazną środowisku energię i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją sektora paliwowego i energetycznego - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

- Utrzymanie na jednym rynku dwóch spółek z tym samym właścicielem powodowałby wzrost presji konkurencyjnej. Integracja tych spółek pozwoli na poprawę efektywności działania, co przekładać się będzie na poprawę wyników finansowych, jak również zwiększy możliwości inwestycyjne w nowych perspektywicznych obszarach - mówi wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

Realizacja procesu przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos to realna szansa na dywersyfikację dostaw surowców. W przypadku jego finalizacji, na bazie podpisanej umowy długoterminowej, Orlen zagwarantuje dostawy od Saudi Aramco na poziomie od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Szacuje się, że dostawy, już po połączeniu koncernu z Lotosem, mogą zaspokajać do 45% łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

Chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał ze współpracy z silnymi, globalnymi partnerami, PKN Orlen na bazie odrębnego porozumienia z Saudi Aramco i SABIC (jedna z największych firm petrochemicznych na świecie) będzie rozmawiał o możliwych inwestycjach w zaawansowany i wysokomarżowy sektor petrochemiczny. Wśród potencjalnych obszarów współpracy analizowane będą projekty rozwojowe w Polsce lub w Europie Środkowo-Wschodniej.

Realizacja środków zaradczych w obszarze detalicznym umożliwi połączonemu koncernowi także ekspansję geograficzną poprzez wymianę aktywów na rynkach, które są kluczowe z punktu widzenia strategii całej Grupy Orlen. Dzięki transakcji, koncern zyska 144 stacje paliw na Węgrzech, co przybliży go do realizacji założeń strategicznych i ułatwi ekspansję na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach jednej transakcji wymiany aktywów, PKN Orlen uzyska ponad 7% udział na rynku węgierskim i będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem ilości stacji. Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów. Dodatkowo sieć Orlen zasili ok. 100 stacji pod marką Lotos, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez Komisję Europejską. Część środków, pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100. stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Łącznie zatem będzie to prawie 400 nowych stacji wspierających sprzedaż i wzmacniających rozpoznawalność marki Orlen na kilku kluczowych rynkach. Równolegle PKN Orlen planuje dalszą ekspansję, tak aby zgodnie ze strategią, do 2030 r. w regionie pod polską marką Orlen działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane zwolnienia grupowe. 

Połączenie PKN Orlen z Lotos oraz PGNIG i wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetyczny o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. 

Struktura transakcji została potwierdzona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, a PKN Orlen, Grupą Lotos oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Ministerstwa Aktywów Państwowych w akcjonariacie PKN Orlen zostanie zwiększony.
 

Skomentuj artykuł: