Dlaczego PKN Orlen łączy się z PGNiG? Oto cel fuzji

- Celem połączenia PKN Orlen z PGNiG jest stworzenie silnego multienergetycznego koncernu, który będzie skutecznie konkurował na europejskim rynku. Tylko razem tak duże spółki są w stanie zaangażować zasoby niezbędne do realizacji dużych projektów inwestycyjnych - zaznaczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak podkreślił prezes PKN Orlen, fuzja z PGNiG "zwiększy stabilność finansową nowego podmiotu i wzmocni jego odporność na zachodzące zmiany rynkowe", przy czym "w wyniku połączenia zyskają również klienci PGNiG i PKN Orlen, którzy otrzymają szerszą i bardziej zintegrowaną ofertę produktową".

"Celem połączenia PKN Orlen z PGNiG jest stworzenie silnego multienergetycznego koncernu, który będzie skutecznie konkurował na europejskim rynku. A tylko razem tak duże spółki są w stanie zaangażować zasoby niezbędne do realizacji dużych projektów inwestycyjnych"

- oświadczył Obajtek.

Jak zaznaczył, tak duże zmiany nie mogłyby się dokonać bez najważniejszego czynnika, którym jest wykwalifikowana i doświadczona kadra. "Chcemy, by unikalne kompetencje pracowników PGNiG zostały optymalnie wykorzystywane w nowym koncernie" - dodał.

"Dlatego wspólnie z organizacjami związkowymi wypracowaliśmy i podpisaliśmy porozumienie, które jest dowodem na to, że można osiągać cele biznesowe, prowadząc otwarty dialog ze stroną społeczną. To wymagało wzajemnego zrozumienia i empatii, by wypracować kompromis, który zagwarantuje pracownikom ich przywileje, a spółce zapewni możliwość przekształcania się w silną grupę zdolną do reagowania na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość"

- zauważył prezes PKN Orlen.

PKN Orlen, PGNiG i organizacje związkowe działające w PGNiG podpisały porozumienie, w którym potwierdzone zostały uprawnienia pracowników po połączeniu obu firm. PKN Orlen podkreślił, że kluczowym elementem zawartego porozumienia jest gwarancja zatrudnienia dla wszystkich pracowników PGNiG.

Jak poinformował PKN Orlen, porozumienie podpisane z PGNiG i organizacjami związkowymi tej spółki zakłada 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla pracowników PGNiG oraz 24-miesięczny okres niezmienności dotychczasowych warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika, w tym także miejsca świadczenia pracy.

Strona pracodawcy, jak zaznaczono, zobowiązała się również do zapewnienia finansowania pracownikom PGNiG pakietu medycznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich samych warunkach koncern zapewni opiekę ubezpieczeniową oraz regulacje wynikające z zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zapewnił PKN Orlen.

Pod koniec września akcjonariusze PKN Orlen podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w Płocku przegłosowali jej połączenie z PGNiG. Z kolei na początku października akcjonariusze PGNiG zdecydowali o połączeniu tej spółki z PKN Orlen.

Źródło

Skomentuj artykuł: