Dłuższy czas na przekazanie zaliczek PIT

Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek – poinformowało ministerstwo finansów. Poprawi to płynność finansową przedsiębiorców, w kieszeniach których zostanie 278 mln zł. Stosowne rozporządzenie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. 

Rozporządzenie obejmuje branże: gastronomiczną, rozrywkową, fitness, sprzedaży detalicznej. 
- Pozostawienie podatku do dyspozycji przedsiębiorcy powinno złagodzić niekorzystną sytuację związaną z obowiązującymi ograniczeniami dla tych branż i przyczynić się do poprawy płynności finansowej firm - uzasadnił swoją decyzję minister Tadeusz Kościński.

Przesunięcie terminu przekazania obejmie podatek pobrany przez płatnika za październik, listopad i grudzień 2020 r., przy czym wpłata podatku pobranego za:

•    za październik zostanie przedłużona do 20 maja 2021 r. 

•    za listopad zostanie przedłużona do 20 czerwca 2021 r. 

•    za grudzień zostanie przedłużona do 20 lipca 2021 r. 

Rozporządzenia wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Skomentuj artykuł: