Dochody budżetu w I półroczu wyższe o 29,7 mld zł niż w ub.r. Zadecydowały dochody z CIT i VAT

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: w odniesieniu do dochodów 263,6 mld zł, tj. 53,6% zaplanowanych na cały 2022 r.; - do wydatków: 235,9 mld zł, tj. 45,2 %. Wobec tego nadwyżka wyniosła 27,7 mld zł – poinformowało ministerstwo finansów (MF).

W I półroczu 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 29,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wówczas wyższe w stosunku I półrocza 2021 r. o ok. 31,0 mld zł.

Ponadto w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
- dochody z podatku VAT były wyższe o 9,1% r/r (tj. ok. 9,2 mld zł),
- dochody z podatku PIT były wyższe o 13,6% r/r (tj. ok. 4,6 mld zł),
- dochody z podatku CIT były wyższe o 44,3% r/r (tj. ok. 11,3 mld zł),
- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 12,9% r/r (tj. ok. 4,5 mld zł),
- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 16,2% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł ).

Skomentuj artykuł: