Dolna Odra wyprodukuje prąd dla 2,5 mln gospodarstw domowych

Wmurowano kamień węgielny pod budowę dwóch bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra. To projekt o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Powstające jednostki będą największą i najnowocześniejszą elektrownią gazową w Polsce. Zaawansowanie realizacji projektu przekroczyło 40 proc. Inwestycja o wartości blisko 5 mld zł zostanie oddana przed końcem 2023 r.

Inwestycje w bloki oparte na gazie ziemnym wynikają z konieczności bilansowania systemu energetycznego w związku rosnącą rolą odnawialnych źródeł energii i niedoborem elastycznych mocy wytwórczych w Polsce. Nowa jednostka zasilana niskoemisyjnym gazem zastąpi wygaszane moce węglowe przyczyniając się do stopniowej dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.

- Nowe bloki gazowe przy Elektrowni Dolna Odra, które wyprodukują energię elektryczną równą zapotrzebowaniu ok. 2,5 mln gospodarstw domowych, zapewnią bezpieczeństwo energetyczne nie tylko mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego, ale także całemu obszarowi północno-zachodniej Polski. Równocześnie jest to krok na drodze do ograniczenia emisyjności polskiej energetyki – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie. Budowa dwóch nowych bloków gazowych pozwoli na odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni Dolna Odra. Inwestycja w nowoczesne instalacje opalane gazem stanowi gwarancję długoterminowego funkcjonowania elektrowni, która odgrywa strategiczną rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jako jedyny wytwórca systemowy dla północno-zachodniego obszaru Polski.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm w składzie General Electric (lider konsorcjum) i Polimex Mostostal, które wygrały przetarg na zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. 

Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto.

Obecnie, po wyłączeniu z końcem 2020 r. dwóch bloków węglowych w Elektrowni Dolna Odra, w eksploatacji pozostają cztery bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 908 MW, zasilane węglem kamiennym. Oprócz wytwarzania energii elektrycznej produkują także ciepło dla odbiorców indywidualnych, przemysłowych i komunalnych w Gryfinie.
 

Skomentuj artykuł: