Duży wzrost polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych

W pięciu pierwszych miesiącach tego roku uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki w handlu artykułami rolno-spożywczymi. Od stycznia do maja wartość eksportu tych towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła, w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego, o blisko 4% i osiągnęła 14,5 miliarda euro - poinformowało ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Nasze produkty rolno-spożywcze znalazły odbiorców w 190. krajach na wszystkich kontynentach, co świadczy o dywersyfikacji kontaktów handlowych nawiązywanych przez krajowych przedsiębiorców. Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym.

Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Ponad 70% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej.

Na rynku unijnym sprzedaliśmy towary o wartości ponad 10 mld euro, co oznaczało wzrost o 5,6% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Największe przychody z eksportu uzyskano ze sprzedaży do Niemiec, Francji, Niderlandów, Włoch i Czech.

Do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 4,2 mld euro - najwięcej do Wlk. Brytanii, na Ukrainę, do Arabii Saudyjskiej, Rosji i USA.

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe), ziarno zbóż i przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, produkty mleczne, wyroby cukiernicze oraz ryby i przetwory rybne.

Import towarów rolno-spożywczych był o ponad 2% wyższy niż przed rokiem, osiągając 9,7 mld euro.

Od stycznia do maja br. w porównaniu do roku ubiegłego polski eksport towarów rósł w tempie szybszym od importu, co skutkowało 7,6% wzrostem dodatniego salda wymiany handlowej, które wyniosło 4,7 mld euro.

Skomentuj artykuł:

N