Efekty gwarancji de minimis

BGK, poprzez gwarancje de minimis, ułatwia mikro, małym i średnim firmom dostęp do finansowania, pomaga im zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty. Potwierdzeniem skuteczności gwarancji oraz ich dodatkowych, wymiernych korzyści dla całej gospodarki są wyniki badań, które od początku programu prowadzi Departament Badań i Analiz BGK - ,,Efekty programu gwarancji de minimis”.

BGK przeprowadził badanie wśród przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy pozyskali kredyt z gwarancją de minimis w 2021 r.

- Wyniki naszych badań potwierdzają skuteczność i wymierne korzyści gwarancji dla całej gospodarki, szczególnie w czasie kryzysu. Już niemal co czwarta złotówka kredytu udzielonego polskim firmom z sektora MŚP jest objęta zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis. To najwyższy wynik w historii naszych pomiarów. Co ciekawe, przedsiębiorcy, którzy skorzystali z gwarancji de minimis są odważniejsi, częściej inwestują w projekty innowacyjne - mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK, dyr. Departamentu Badań i Analiz.

Po zniesieniu pandemicznych ograniczeń zmienił się charakter pomocowy gwarancji - aktualnie nie tyle pozwalają one przetrwać firmom na rynku, ale zapewniają im stabilizację i poprawę sytuacji. Jak wynika z deklaracji, aż 48 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie skorzystały z gwarancji de minimis.

- Zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe przedsiębiorstw jest kluczowym celem rozwoju przedsiębiorczości, jednego z programów modelu biznesowego BGK. Jak wynika z raportu, przez około 10 lat BGK objął gwarancjami de minimis kredyty o skumulowanej wartości równej blisko 215 mld zł. W czasie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego zaoferowaliśmy im gwarancje de minimis na zmodyfikowanych, bardziej atrakcyjnych zasadach - mówi Mateusz Olszak, dyr. programu Rozwój Przedsiębiorczości w BGK, jednocześnie kierujący Departamentem Gwarancji i Poręczeń.

Gwarancje BGK pozyskane w 2021 r. wciąż odgrywały istotną rolę w ograniczaniu negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19. Dwie piąte odbiorców gwarancji de minimis wyraża przekonanie, że finansowanie uzyskane dzięki gwarancjom BGK pomogło im w dużej mierze przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19, a 89 proc. twierdzi, że pozyskany dzięki gwarancji kredyt przełożył się na stabilizację lub poprawę ich sytuacji finansowej. Przez 10 lat, dzięki gwarancjom de minimis zachowano lub utworzono ponad pół miliona miejsc pracy.

Inwestycje firm korzystających z produktu gwarancyjnego BGK zdecydowanie częściej miały charakter innowacyjny niż przeciętne projekty inwestycyjne realizowane w sektorze MŚP w tym samym czasie. Firmy, które finansowały swoje inwestycje kredytami zabezpieczonymi przez BGK, zdecydowanie rzadziej niż inne przedsiębiorstwa wstrzymywały swoje inwestycje, spowolniały je lub ograniczały w czasie pandemii.

Źródło

Skomentuj artykuł: