Emisja pierwszej transzy obligacji z Pakietu Solidarnościowego EBI

Rusza wsparcie z Pakietu solidarnościowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Do Polski w pierwszej transzy trafi 600 mln euro. Banki: EBI i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowy, które pozwolą na wsparcie polskich miast i regionów przyjmujących ukraińskich uchodźców.

Pakiet solidarnościowy EBI to wsparcie realizowane w polityce spójności, aby zaradzić skutkom rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bank przekaże pomoc przede wszystkim krajom członkowskim UE, które zmagają się z kryzysem migracyjnym. EBI zatwierdził pakiet w maju 2022 r, jego wysokość to 4 mld euro, z czego aż 2 mld euro trafi do Polski jako wsparcie Funduszu Pomocy powołanego ustawą z 12 marca br., by zapewniać finansowanie wszelkich działań i projektów niezbędnych do pomocy (i integracji) uchodźców ukraińskich oraz bezpieczeństwa dostaw żywności w Polsce (Fundusz obsługuje BGK.

Dzięki podpisanym przez EBI oraz BGK umowom Polska otrzyma pierwszą transzę w wysokości 600 mln euro. Pieniądze trafią do samorządów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy.

Wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska skomentowała: - EBI bardzo szybko uruchomił pomoc zarówno dla Ukrainy, jak i dla państw UE przyjmujących uchodźców. Sfinalizowana umowa z BGK jest tego najlepszym przykładem. Wsparcie to pozwoli jednostkom samorządowym na rozbudowę infrastruktury i dostosowanie jej do nowych potrzeb wynikających z pobytu uchodźców ukraińskich w Polsce. Dwa miliardy euro na inwestycje w Polsce (po zatwierdzonym w lipcu drugim pakiecie pomocowym bezpośrednio dla Ukrainy w wysokości 1,5 mld euro) to kolejny znaczący element zaangażowania EBI w przeciwdziałanie skutkom wojny na Ukrainie.

EBI wesprze wysiłki, które podejmuje Polska, aby zapewnić schronienie milionom uchodźców z Ukrainy. Pomoc z jednej strony złagodzi społeczne i ekonomiczne skutki wojny, a z drugiej umożliwi integrację uchodźców.

- Polska jest największym krajem pod względem wydatków na utrzymanie uchodźców. Musimy te pieniądze pozyskiwać, niestety nie w formie grantów. Umowa z EBI pozwala nam zasilić Fundusz Pomocy o kolejne pieniądze poprzez emisje obligacji. Dzięki temu możemy zrealizować programy i wydatki, na które czekają samorządy oraz polskie społeczeństwo, które daje schronienie 2,5 mln stale przebywających u nas uchodźców - mówi prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka.

BGK z Funduszu Pomocy będzie mógł sfinansować do 100 proc. kosztów projektów, co stanowi wyjątek od ogólnej zasady EBI ograniczającej finansowanie do 50 proc. Podmioty realizujące projekty będą mogły także skorzystać z usług doradczych dotyczących przygotowania i realizacji tych projektów (tzw. platforma EMBRACE). Usługi doradcze oferowane przez EBI powinny przyczynić się do zwiększenia efektywności wykorzystania udostępnionych środków oraz szybkiej realizacji i monitorowania projektów.

Źródło

Skomentuj artykuł: