Energia słoneczna dla 30 tys. gospodarstw domowych

Grupa Orlen zakończyła realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, w woj. warmińsko-mazurskim. Farma o łącznej mocy 62 MW osiągnie pełne zdolności produkcyjne w pierwszym kwartale 2023 r. i będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych. 

Finalizujemy kolejną inwestycję, która umożliwia nam uniezależnianie się od paliw kopalnych i produkcję czystej, zielonej energii. Fotowoltaika, wraz z energetyką wiatrową i małymi reaktorami jądrowymi, są filarami naszego strategicznego rozwoju, zwiększającymi bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzięki inwestycji realizowanej w Wielbarku łączne moce Grupy Orlen zainstalowane w panelach słonecznych zbliżyły się już do 100 MW. Dzięki konsekwentnym inwestycjom zrealizowanym w ostatnich latach tylko w drugim kwartale tego roku blisko 60% z 2,7 TWh wyprodukowanej przez Grupę Orlen energii pochodziło z nisko- i zeroemisyjnych źródeł - mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Farma fotowoltaiczna Wielbark rozpocznie pracę z pełną mocą w pierwszym kwartale 2023 r., po rozbudowie dodatkowych stacji transformatorowych, zwiększających potencjał przyłączeniowy i umożliwiających bezpieczny odbiór wyprodukowanej energii. Obecnie na farmie produkcja komercyjna prowadzona jest z paneli o mocy 12 MW podłączonych do sieci przesyłowej na wcześniejszym etapie inwestycji.

Farma powstała na obszarze 119 ha, głównie ziemiach niskiej klasy uprawnej. Projekt został zrealizowany przez Energa Wytwarzanie, spółkę zależną Energi z Grupy Orlen.

Strategia Rozwoju Grupy Orlen do roku 2030 zakłada konsekwentną rozbudowę nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwórczych. Do końca obecnej dekady koncern osiągnie moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach przekraczającą 2,5 GW, z czego aktualnie posiada w swoim portfelu ok. 0,7 GW. Największą przygotowywaną obecnie inwestycją jest morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy do 1,2 GW, która od 2026 r. będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. 

Źródło

Skomentuj artykuł: