Fakty o Q-Doręczeniach

Poczta Polska wdrożyła kolejną usługę zaufania, służącą do przesyłania korespondencji w formie elektronicznej - Q-Doręczenia. Mogą z niej korzystać podmioty niepubliczne. W 2021 r. wprowadziła e-Doręczenia – rozwiązanie do komunikacji z instytucjami publicznymi.

Wbrew nieprawdziwym informacjom, Q-Doręczenia to nie zwykły e-mail – zwraca uwagę Poczta Polska. To w pełni bezpieczna forma przesyłania informacji i dokumentów, także tych poufnych, gwarantująca możliwość identyfikacji nadawcy i odbiorcy oraz określenia czasu wysyłki i odbioru korespondencji. Łączy w sobie wszystkie zalety listu poleconego wiadomości elektronicznej: szybkość, wygoda, bezpieczeństwo, wiarygodność i niezawodność, ale bez ich wad.

Usługi zaufania spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. W żadnym z krajów, które je oferują nie odnotowano wycieku przesyłanych za ich pośrednictwem informacji, danych i dokumentów. Dzięki Q-Doręczeniom można bezpiecznie i szybko komunikować się z osobami fizycznymi czy firmami. To elektroniczna alternatywa dla tradycyjnych, papierowych listów poleconych.

Q-Doręczenia zapewniają szybką i bezpieczną wymianę korespondencji i – tak jak w przypadku listu poleconego – uzyskanie dowodów nadania i odbioru. Właściciel adresu elektronicznego jest weryfikowany przy jego nadawaniu przez ministra właściwego ds. informatyzacji, dlatego mamy pewność, że korespondencja trafi do wskazanego odbiorcy.

Q-Doręczenia to narzędzie, które przenosi nasze usługi do świata cyfrowego, gwarantując odbiorcom szereg korzyści i funkcjonalności. Usługa łączy zalety wiadomości elektronicznej i listu poleconego, nie posiadając przy tym wad typowych dla obu tych form komunikacji: reklamowego profilowania użytkownika, spamu, niepewności dotyczącej nadawcy czy konieczności odbioru awizowanej papierowo przesyłki – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Z elektronicznych doręczeń mogą korzystać osoby, które spełnią dwa warunki. Po pierwsze posiadają unikalny adres do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawany decyzją administracyjną przez ministra właściwego ds. informatyzacji, porównywalny do numerów PESEL lub NIP, nadawanych dla konkretnych osób czy firm. Po drugie każdorazowo potwierdzą swoją tożsamość i uwierzytelnią się przy wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej np. profilu zaufanego, e-dowodu czy aplikacji mObywatel.

Posiadanie unikalnego adresu i weryfikacja tożsamości gwarantują, że mamy pewność kto rzeczywiście jest uczestnikiem komunikacji – nadawcą i odbiorcą. Inaczej niż w przypadku zwykłego emaila, nie możemy założyć konta o dowolnej nazwie, podszywając się pod czyjeś personalia. Korzystając z Q-Doręczeń, mamy pewność, że korespondujemy z osobą, z którą rzeczywiście chcemy się skontaktować i korespondencja dotrze do właściwego adresata, a nie w ręce hakerów.

Bezpieczeństwo Q-Doręczeń gwarantuje także ich dostawca. Usługę mogą świadczyć tylko podmioty wpisane na tzw. listę dostawców usług zaufania, spełniające restrykcyjne normy bezpieczeństwa, dotyczące wymogu zachowania poufności i integralności przesyłanych wiadomości.

Źródło

Skomentuj artykuł: