Farma wiatrowa w Łódzkiem

Rozpoczyna się budowa farmy wiatrowej w woj. łódzkim o mocy 30 MW. Inwestycja ma zostać zakończona latem 2022 r. Projekt Piotrków został zakupiony przez Tauron w grudniu ub. roku.

Ta inwestycja to nowe otwarcie Zielonego Zwrotu Taurona. Nasza organizacja zbuduje w tym miejscu farmę wiatrową od zera. Inwestycja ta nie jest więc efektem akwizycji. Tak realizowane inwestycje w OZE to już nie tylko konieczność biznesowa, ale i odpowiedź na oczekiwania naszych klientów i otoczenia, w którym funkcjonujemy

przekonuje Tauron. 

Farmę realizuje konsorcjum złożone z firmy Mega SA jako lidera oraz P&Q Sp. z o.o.

Tauron w grudniu 2020 r. zakupił projekt farmy wiatrowej Piotrków poprzez nabycie spółki WIND T1, która rozwijała projekt o docelowej mocy 30 MW. Na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica, w pow. piotrkowskim, składać się będzie 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Farma wyprodukuje 90 GWh rocznie, co zaspokoi 35 tysięcy gospodarstw domowych.

W r. 2019 Tauron podwoił moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm wiatrowych w północnej Polsce. Firma aktualnie dysponuje dziewięcioma farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Zamierza również realizować inwestycje typu offshore na Morzu Bałtyckim.

Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze, firma równolegle realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. W grudniu ub. roku w Jaworznie, na terenie dawnej elektrowni węglowej, Tauron uruchomił pierwszą farmę fotowoltaiczną budowaną w ramach programu Tauron PV. Program ten zakłada uruchomienie farm fotowoltaicznych o mocy do 150 MW. Farmy powstają na terenach poprzemysłowych należących do firmy. W pierwszym kwartale 2021 r. do użytku oddana zostanie także elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I.

Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona, przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy do 2030 r. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nisko- bądź zeroemisyjnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc. Do 2025 r. Tauron zamierza mieć ponad 1000 MW mocy zainstalowanej w turbinach wiatrowych na lądzie.

Źródło

Skomentuj artykuł: