98 proc. więcej kredytów mieszkaniowych

Banki i SKOK-i udzieliły w sierpniu br. w ujęciu liczbowym o 98,6 proc. więcej kredytów mieszkaniowych wobec sierpnia 2022 r. i o 49,9 proc. więcej kredytów ratalnych; liczba kredytów gotówkowych była o 6,3 proc. wyższa – poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej.

Jakie kredyty bierzemy?

"W sierpniu 2023 r., w porównaniu do sierpnia 2022 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej trzech rodzajów produktów kredytowych: kredytów mieszkaniowych o (98,6 proc.), kredytów ratalnych o (+49,9 proc.), kredytów gotówkowych (+6,3 proc.). Mniej o (-6,8 proc.) przyznano limitów w kartach kredytowych"

podało w informacji prasowej Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

W ujęciu wartościowym również banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość trzech produktów kredytowych: kredytów mieszkaniowych o 133,7 proc., kredytów ratalnych o 20,9 proc., a kredytów gotówkowych o 18,2 proc. Spadła natomiast wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych (-0,2 proc.) - podało BIK.

Dodano, że w okresie styczeń - sierpień br. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+55,7 proc.), wydały więcej kart kredytowych (+22,2 proc.) oraz udzieliły więcej o (+6,7 proc.) kredytów gotówkowych. O 26 proc. spadła zaś liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych.

W ujęciu wartościowym - jak wynika z danych Biura - banki i SKOK-i przyznały o 26,7 proc. wyższą wartość limitów na karcie kredytowej; udzieliły też o 18,3 proc. wyższą wartość kredytów ratalnych oraz o 12,1 proc. gotówkowych. O 22,5 proc. spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych.

Główny analityk Grupy BIK prof. Waldemar Rogowski wskazał, że sierpniowe dodatnie dynamiki sprzedaży w ujęciu liczbowym (+6,3 proc.) oraz wartościowym (+18,2 proc.) potwierdzają dobrą sytuację na rynku kredytów gotówkowych.

"Dla pełnej oceny sytuacji należy wziąć pod uwagę, że dynamiki wartości pokazujemy w ujęciu nominalnym. Gdyby jednak posłużyć się ujęciem realnym, oczyszczonym z inflacji, to roczna dynamika wzrostu wartości udzielonych kredytów gotówkowych również jest dodatnia na poziomie ok. +8 proc." 

podkreślił Rogowski, cytowany w informacji BIK

Przyznał jednocześnie, że trochę słabiej wygląda sytuacja w ujęciu liczbowym - kredyty gotówkowe w sierpniu br. r/r odnotowały niższy wzrost. 

"Jeżeli oceniamy kondycję rynku kredytów gotówkowych po ośmiu miesiącach, to w ujęciu wartościowym wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku wynosi +12,1 proc. nominalnie, a w ujęciu liczbowym +6,7 proc." 

podał analityk

Jego zdaniem nadal zwracają uwagę kredyty zaciągane powyżej 50 tys. zł. 

"W przedziale tym, w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r. wystąpiły najwyższe dodatnie dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym (+15,4 proc.), jak i w wartościowym (+18,2 proc.)" 

poinformował prof. Rogowski

Zwrócił uwagę, że to samo zjawisko występowało również w 2021 r.

Jak dodał, kredyty powyżej 50 tys. zł odpowiadają za 12 proc. liczby udzielonych w okresie styczeń - sierpień br. kredytów gotówkowych i za prawie połowę (48,7 proc.) łącznej wartości sprzedaży kredytów gotówkowych udzielonych w tym okresie. Wiąże się to - jak wyjaśnił - w dużej części z konsolidacją kredytów, dzięki której udzielane są kredyty na wyższe kwoty.

Biuro wskazało także, że w okresie styczeń – sierpień br. najwyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, podobnie jak w roku ubiegłym, odnotowały kredyty ratalne do 1 tys. zł (wzrost o 91,5 proc.). Jeszcze bardziej spektakularne wzrosty w tym samym przedziale wystąpiły w ujęciu liczbowym, gdzie wzrost wyniósł 141 proc.

"Tak wysoka dynamika niskokwotowych kredytów ratalnych to w większości efekt przekształcania niespłaconych w okresie bezodsetkowym zobowiązań z odroczonym terminem płatności (BNPL) w kredyt ratalny poprzez zakup powstałej wierzytelności przez banki. Natomiast nadal, podobnie jak w całym 2022 r., ujemną dynamiką sprzedaży w ujęciu liczbowym charakteryzowały się kredyty ratalne na wysokie kwoty, tj. z przedziału powyżej 10 tys. zł (-2,7 proc.)" 

wyjaśnił główny analityk Grupy BIK. Dodał, że w ujęciu wartościowym odnotowały one dodatnią dynamikę (+4,2 proc.)

Średnia wartość kredytu gotówkowego w sierpniu 2023 r. wyniosła 21 tys. 807 zł – to wzrost o 11,1 proc. w stosunku do sierpnia 2022 r. Natomiast średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w sierpniu 2023 r. to 2 tys. 776 zł i jest ona niższa niż w sierpniu rok temu o 19,3 proc. - podało Biuro.

Z danych BIK wynika, że dla kredytów mieszkaniowych sierpień wypadł bardzo dobrze, potwierdzając tym samym widoczne od kilku miesięcy duże ożywienie. W ujęciu liczbowym banki udzieliły 13,3 tys. kredytów i jest to najwyższy od maja zeszłego roku poziom miesięcznej akcji kredytowej. W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 5,1 mld zł – również najwyższą od maja 2022 r. - podano.

Do 31 sierpnia 2023 r. banki zaraportowały 1,147 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 284 mld zł.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints. 

Źródło

Skomentuj artykuł: