Ile banki zarobiły w styczniu? KNF publikuje wyniki

Na koniec stycznia 2020 r. sektor bankowy zarobił netto 541,2 mln zł, więcej o 295,7 mln zł (o 120 proc. rdr) wobec wyniku na koniec stycznia 2019 r. - poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

"Wynik finansowy netto na koniec stycznia 2020 r. wyniósł 541,2 mln zł i był wyższy o 295,7 mln zł (o 120 proc. r/r) od osiągniętego na koniec stycznia 2019 r." - napisano.

Zgodnie z danymi KNF, na koniec stycznia 2020 r. 16 banków (12 komercyjnych i 4 spółdzielcze) wykazało łączną stratę w wysokości 226,8 mln zł. Banki te miały ok. 12,7 proc. udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 699,1 mln zł.

Na koniec stycznia 2020 r. udział banków ze stratą wynosił: 13,9 proc. całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych; 8,5 proc. całego portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Zgodnie z danymi KNF na koniec stycznia 2020 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 536 banków spółdzielczych oraz 33 oddziały instytucji kredytowych. W strukturze banków 89,3 proc. stanowiły banki komercyjne, 7,3 proc. banki spółdzielcze i 3,5 proc. oddziały instytucji kredytowych. Odnosząc się do pochodzenia kapitału w sektorze wskazano, że 46 proc. stanowił kapitał zagraniczny, 40,6 proc. - Skarbu Państwa, 13,4 proc. - polski kapitał prywatny. 

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: