NBP podaje dane o aktywach rezerwowych

Na koniec października 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 165,8 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 176,9 mld USD. – podał polski bank centralny.

NBP opublikował 7 listopada br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec października 2023 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 165,8 mld EUR i był niższy o 3,9 mld EUR niż na koniec września 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 3,1 mld USD i osiągnął poziom 176,9 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 68,9%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Źródło

Skomentuj artykuł: