PGE w gronie największych podatników CIT w Polsce

Ministerstwo Finansów opublikowało listę największych podatników CIT w Polsce. Podatkowa Grupa Kapitałowa PGE zajęła 3 miejsce wśród laureatów „TOP 10 CIT” w kategorii grup podatkowych z wpłatą 777,2 mln złotych do budżetu Państwa w 2020 r. Podczas Kongresu 590 wyróżnienie dla PGE wręczył minister finansów Tadeusz Kościński.

Grupa PGE jest odpowiedzialnym płatnikiem podatków w Polsce. W 2020 r. Podatkowa Grupa Kapitałowa PGE do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego odprowadziła blisko 800 mln złotych podatku od osób prawnych. Dzięki tym środkom, wpłacanym przez PGE oraz innych największych przedsiębiorców w kraju, polski rząd realizuje ważne dla krajowej gospodarki inwestycje oraz programy społeczne, wspierające polskich przedsiębiorców i rodziny, co ma realny wpływ na rozwój naszego kraju

mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ministerstwo Finansów co roku prezentuje listę dużych podatników podatku CIT. Dane zebrane w zestawieniu Ministerstwa Finansów dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Źródło

Skomentuj artykuł: