Podaż pieniądza w sierpniu zwiększyła się o 19,8 mld zł

Na koniec sierpnia 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 193 mld zł i była o 19,8 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2023 r. – poinformował Narodowy Bank Polski.

Depozyty

Jak wyjaśniono, było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora funduszy zabezpieczenia społecznego.

Z danych NBP wynika, że wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 11,1 mld zł, tj. 1,0 proc., do poziomu 1 151,6 mld zł, w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 5,0 mld zł, tj. 56,7 proc., do poziomu 13,8 mld zł.

Wskazano, że zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,6 mld zł, tj. 0,3 proc., do poziomu 779,7 mld zł, natomiast w sektorze pozostałych instytucji finansowych spadło o 5,2 mld zł, tj. 2,4 proc., do poziomu 211,7 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 3,5 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 409,2 mld zł.

Z kolei zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 7,8 mld zł, tj. 2,2 proc., do poziomu 355,9 mld zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: