Prof. Teresa Czerwińska kandydatem na stanowisko wiceprezesa EBI

Przedstawiłem oficjalną kandydaturę prof. Teresy Czerwińskiej, członka zarządu NBP na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - poinformował w dziś minister finansów Tadeusz Kościński.

Teresa Czerwińska od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. była ministrem finansów. 4 czerwca 2019 r. prezydent Andrzej Duda powołał Czerwińską na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Przedstawiłem kandydaturę prof. Teresy Czerwińskiej, członka zarządu NBP oraz byłej minister finansów, na stanowisko wiceprezesa EBI, członka Komitetu Zarządzającego banku

powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Komitet Zarządzający w EBI jest organem wykonawczym banku. Zarządza on bieżącym funkcjonowaniem banku.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Czerwińska deklaruje, że do czasu zakończenia procesu wyboru całkowicie poświęca się bieżącej pracy w NBP.

Europejski Bank Inwestycyjny jest największym na świecie bankiem rozwojowym i partnerem o znaczeniu strategicznym dla Polski. Jestem zaszczycona nominacją na stanowisko wiceprezesa EBI. Wybór przedstawiciela Polski będzie oznaczał wzrost pozycji naszego kraju w zarządzie EBI, co będzie świadczyć o docenieniu naszego kraju na arenie międzynarodowej

- powiedziała Czerwińska, cytowana w przesłanej przez biuro prasowe NBP wypowiedzi.

Do czasu zakończenia głosowania wśród państw członkowskich i ewentualnego powołania całkowicie poświęcam się bieżącej pracy w NBP

dodała.

Czerwińska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2010 roku.

Była gubernatorem z ramienia Polski m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Europejskim Banku Inwestycyjnym. Była także członkiem Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2019) oraz Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (2015-2018).

Teresa Czerwińska została powołana na członka zarządu NBP w czerwcu 2019 r. Wcześniej pełniła funkcję ministra finansów.

Źródło

Skomentuj artykuł: