RRSO czy wysokość raty – na co częściej zwracają uwagę pożyczkobiorcy?

Odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii finansowych. 85 proc. Polaków dokładnie analizuje decyzję na temat zaciągnięcia zobowiązania. Najbardziej uważnie sprawdzamy, czy będzie nas stać na spłatę rat – wynika z badania Ipsos MORI na zlecenie Grupy International Personal Finance (IPF), właściciela Provident Polska.      

Decyzje dotyczące zobowiązań finansowych to złożony proces. Coraz więcej osób deklaruje, że poprzedza je dokładnym sprawdzeniem produktu i instytucji finansowej, a także oceną swoich możliwości. Zgodnie z wynikami badania, zdecydowana większość Polaków nie ulega impulsom i dokładnie rozważa decyzję o zaciągnięciu zobowiązania. Ponad 80 proc. twierdzi, że nigdy nie zaciągnęło pożyczki, o której wiedziało, że nie będzie w stanie jej spłacić. Dzięki temu większość z  nas bez problemu radzi sobie z płaceniem rat.

Decyzja o kredycie konsumenckim to przemyślana decyzja

Jak wynika z badania Ipsos MORI, 85 proc. respondentów z Polski bardzo uważnie rozważa możliwość zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Wśród osób w  wieku 65-75 lat, można zaobserwować tendencję do szczególnej ostrożności. W najmłodszych grupach wiekowych 18-24 lata i 25-34 lata, taka deklaracja jest rzadsza. Jednocześnie zaledwie 5 proc. badanych, którzy w ostatnim roku starali się o pożyczkę lub rozważają taki krok w ciągu następnych 6 miesięcy, zdecydowanie stwierdziło, że nie analizowało dokładnie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania.

Jedną z podstawowych zasad bezpiecznego pożyczania jest rzetelne podliczenie dochodów i wydatków, a także sprawdzenie, jak potencjalne raty wpłyną na domowy budżet. Ponad 80 proc. badanych deklaruje, że nigdy nie zaciągnęło pożyczki, jeśli zdawało sobie sprawę, że będzie mieć problem z jej spłatą. Także w tym przypadku, to najstarsi wykazują się największą przezornością.

Dzięki racjonalnemu podejściu do pożyczania, aż 75 proc. badanych deklaruje, że bez problemu radzi sobie ze spłatą rat. Zaledwie 15 proc. stwierdziło natomiast, że w przeszłości miało trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań.

Wysokość rat kluczowa dla konsumentów

W badaniu Ipsos MORI, zapytano respondentów także o czynniki, które rozważają, decydując się na pożyczkę. Niewątpliwie najważniejsza jest wysokość raty i jej wpływ na domowy budżet. Aż 68 proc. ankietowanych zadeklarowało, że bierze pod uwagę, czy będzie ich stać na spłatę. Niewiele mniejszy odsetek – bo 63 proc. – analizuje całkowitą kwotę, jaką będzie musiało spłacić. 57 proc. respondentów przed zaciągnięciem zobowiązania upewnia się, czy na pewno potrzebuje dodatkowych pieniędzy. Nieco mniejsza grupa badanych bierze pod uwagę techniczne parametry takie jak RRSO czy czas trwania umowy pożyczki.

Z badania wynika również, że 16 proc. ankietowanych ceni  reputację pożyczkodawcy, a dla 15 proc. istotna jest możliwość obsługi zadłużenia poprzez Internet lub aplikację. 10 proc. docenia natomiast szybkość realizacji usługi.

    

Skomentuj artykuł: