W 2023 znacząco wzrosła liczba prób wyłudzeń kredytów

W ub. roku Polacy zastrzegli w bankach aż 177,8 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Jest to dotychczasowy rekord. Oznacza to stopniowy wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo finansowe w sytuacjach zagubienia lub kradzieży dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy. Wysoki poziom zastrzeżeń przekłada się na wzrost szczelności międzybankowych systemów bezpieczeństwa, na co wskazuje najwyższa w historii liczba wykrytych i zablokowanych prób wyłudzeń kredytów – odnotowano aż 9,7 tys. takich przypadków w 2023 r. - wynika z opublikowanego przez Związek Banków Polskich 56. raportu o dokumentach infoDOK.

W latach 2008-2023:

  • baza Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (DZ) urosła do 2.476.116 szt. dokumentów (rekordowy pod tym względem był rok 2023 – zastrzeżono 177.762 szt.);
  • próbowano wyłudzić 117,8 tys. kredytów na łączną kwotę 5,8 mld zł;
  • rekordowa próba wyłudzenia opiewała na 25 mln zł; 
  • 718 prób dotyczyło kwot równych lub większych niż 1 mln zł;
  • 20.015 prób dotyczyło kwot równych 1 tys. zł lub niższych.

W IV kwartale 2023 r. do bazy Systemu DZ trafiło 51,5 tys. dokumentów (aż 28% więcej niż rok temu w analogicznym okresie), a w skali całego badania to 2. najwyższy wynik kwartalny od 2008 r. Statystycznie do bazy trafiało codziennie aż 560 dokumentów. Na koniec grudnia 2023 r. w bazie było łącznie prawie 2,5 mln szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Z drugiej strony przestępcy próbowali wyłudzić aż 2.739 kredytów, o łącznej wartości 88,3 mln zł. O ile łączna kwota jest bardzo zbliżona do 14-letniej średniej (90,5 mln zł), to już liczba prób wyłudzeń była najwyższa w historii i pobiła dotychczasowy rekord o 5,6%. Podobnie było w skali całego 2023 r.: 9.730 to także najwyższy wynik zanotowany od 2008 r. W 4 kwartale ub.r. tradycyjnie najwięcej przypadków prób wyłudzeń odnotowano w woj. dolnośląskim, śląskim i mazowieckim.

– Odnotowujemy dobre wyniki w zakresie zarówno wzrostu liczby zastrzeżeń utraconych dokumentów w Systemie DZ , jak i – paradoksalnie – także w zakresie rosnącej liczby zablokowanych prób wyłudzeń kredytów. To dla nas jasny sygnał, że prowadzone od lat prace w zakresie informowania Polaków o potrzebie zastrzeżeń utraconych dokumentów przynoszą wymierne efekty, co z kolei przekłada się na wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków i skuteczność tego oraz wielu innych narzędzi antyfraudowych stosowanych w bankach i innych instytucjach w Polsce 

powiedział Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP.

– Tak dobre efekty Kampanii Informacyjnej Systemu DZ nie byłyby możliwe bez wkładu uczestniczących w niej wielu banków, a są to: Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank. Nieoceniona jest również rola współpracy z MSWiA, Policją, Federacją Konsumentów, licznych samorządów oraz oczywiście mediów, które aktywnie uczestniczą w propagowaniu wiedzy o tym, jak każdy może i powinien dbać o swoje bezpieczeństwo – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.
 

Skomentuj artykuł: