Wkrótce nowe zadania dla Czerwińskiej w EBI

W ciągu najbliższych dni będzie wiadomo jakimi zadaniami w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) zajmie się powołana na stanowisko wiceprezesa była minister finansów Teresa Czerwińska. Jej nominacja to efekt zmian w EBI po brexicie i zwiększenia znaczenia Polski w tej instytucji.

Rada Gubernatorów EBI powołała Czerwińską na wniosek ministra finansów. EBI to bank, którego udziałowcami są państwa członkowskie UE. Im większy gospodarczo kraj, tym większy jego wpływ na podejmowane decyzje. Polska, która od dawna chciała zwiększyć swój udział wynegocjowała, że stanie się to po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

Źródła w banku poinformowały, że na razie nie ma jeszcze podziału zadań i przydzielenia ich Czerwińskiej. Wiadomo, że Polska nie przejmie wprost tego, czym zajmował się przedstawiciel Wielkiej Brytanii, bo choć do brexitu doszło 31 stycznia, to jego kompetencje były podzielone między państwa członkowskie już wcześniej.

Przetasowanie może być nieco szersze. Przed miesiącem z EBI pożegnał się jeden z wiceprezesów, były premier Finlandii Alexander Stubb. Jego następca ze Szwecji może mieć nieco inny zakres obowiązków. Czerwińska za to przejmie część obowiązków od bułgarskiej wiceprezes Lilany Pawłowej, która teraz zajmowała się Polską.

"Zakresy i obowiązki każdego nowego wiceprezesa będą uzgodnione po przyjęciu funkcji, zgodnie ze standardową praktyką banku"

przekazało biuro prasowe tej instytucji.

Konsekwencją zwiększenia znaczenia Polski jest przeskoczenie z liczącej niemal 10 krajów grupy zwanej konstytuantą do grupy liczącej trzy kraje, poza nami obejmującej jeszcze Węgry i Chorwację. Ma to znaczenie m.in. właśnie dla obsadzenia stanowiska jednego z kilku wiceprezesów banku. Stanowiska te rotują w ramach konstytuant. Im jest ona mniejsza, tym częściej kraj może wyznaczyć swojego człowieka do zarządzania EBI.

Z nowej polsko-węgiersko-chorwackiej jako pierwsza rotacyjnie stanowisko wiceprezesa EBI obejmuje Czerwińska. Wejdzie ona do Komitetu Zarządzającego, który jest stałym, kolegialnym organem wykonawczym banku. Składa się on z dziewięciu członków.

Ciało to jest odpowiedzialne za bieżące działania EBI, przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów i zapewnia ich wykonanie. Członkowie Komitetu Zarządzającego są odpowiedzialni wyłącznie przed bankiem; są mianowani na odnawialny okres sześciu lat przez Radę Gubernatorów (ministrowie finansów) na wniosek Rady Dyrektorów, w skład której wchodzą przedstawiciele ministrów finansów państw UE. Prezesem EBI jest niemiecki polityk i ekonomista Werner Hoyer.

Źródło

Skomentuj artykuł: