Wzrost PKB poprawia rating banków

Agencja ratingowa Moody's podwyższyła perspektywę dla polskiego systemu bankowego do stabilnej z negatywnej - podano w raporcie agencji. Za rewizją stoją m.in. lepsze perspektywy biznesowe dla polskich banków.

"Zmieniliśmy naszą perspektywę dla polskiego systemu bankowego na stabilną z negatywnej. Perspektywy biznesowe dla banków poprawią się, wraz z przyspieszeniem realnego wzrostu PKB do 2,8 proc. w 2024 r., po stagnacji na poziomie 0,2 proc. w 2023 r. Inflacja znacznie spadła, choć prawdopodobne jest jej niewielkie odbicie, ponieważ rząd zdecydował się przywrócić wyższy podatek od wartości dodanej (VAT) na produkty spożywcze. Bank centralny obniżył referencyjną stopę procentową o 100 pb. do 5,75 proc. w trzecim kwartale 2023 r., a niższe stopy i rosnące dochody realne wzmocnią popyt na kredyty. Wzrost akcji kredytowej i niższe rezerwy na ekspozycje banków na portfel kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich będą wspierać zyski banków"

 - napisano.

"Kredyty z problemami pozostaną zasadniczo stabilne, ponieważ wzrost realnych dochodów, niskie bezrobocie i niższe stopy procentowe będą wspierać spłaty zobowiązań. Planowane przedłużenie wakacji kredytowych w pewnym stopniu opóźni narastanie problemowych kredytów. Duże banki wyemitują dodatkowe ilości instrumentów w ramach mechanizmu umorzenia lub konwersji, zwiększając część dłużną swoich minimalnych funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL)" - dodano. 

Źródło

Skomentuj artykuł: