Polska potęgą w sprzedaży karmy dla zwierząt domowych

Karma dla zwierząt domowych należy do ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Z wynikiem 1,9 mld EUR w 2022 r. odpowiadała za 0,5 proc. wartości polskiego eksportu ogółem oraz 4 proc. eksportu rolno-spożywczego. W latach 2013-2022 wartość jej eksportu z Polski wzrosła aż o 461 proc., zaś wolumen o 180 proc.

Według danych ITC, w 2022 r. udział Polski w światowym eksporcie karmy dla zwierząt domowych wyniósł 4,6 proc. 

Czytaj więcej w tym temacie

Polską karmę jedzą zwierzęta na niemal całym świecie

Polska eksportuje przede wszystkim karmę dla psów i kotów. Według danych GUS, jej eksport w 2022 r. wyniósł 1,6 mld EUR i stanowił ponad 84 proc. wartości i 76 proc. wolumenu całego eksportu karmy dla zwierząt domowych. Według danych ITC, w 2022 r. Polska – z udziałem 7,6 proc. – była 5. światowym jej eksporterem. W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. wartość eksportu karmy dla psów i kotów wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o ok. 15 proc., jednak wolumen zmalał o 4,5 proc., co wskazuje na to, że wzrost cen przede wszystkim napędzał w ostatnich miesiącach wzrost wartości eksportu.

W roku ubiegłym polską karmę dla psów i kotów zakupili odbiorcy z 76 krajów. Do najważniejszych rynków zbytu należały państwa unijne, a wśród nich dominowały: Niemcy (34 proc. udział w wartości polskiego eksportu tego rodzaju wyrobów), Włochy (ok. 5,4 proc.), Francja i Czechy (po 5,3 proc.) oraz Rumunia (4,6 proc). Wśród państw pozaunijnych największymi odbiorcami były Wielka Brytania (6,9 proc.) i Ukraina (3,3 proc.). Na liście odbiorców znalazły się też m.in. USA, Kanada i Australia.

Setki milionów zwierząt domowych na Starym Kontynencie

Perspektywy eksportu gotowej karmy dla zwierząt domowych z Polski, w tym zwłaszcza dla psów i kotów, są obiecujące. Według ostatniego raportu FEDIAF European PetFood, 91 mln gospodarstw domowych w Europie w 2022 r. posiadało ok. 340 mln zwierząt domowych, w tym m.in. 127 mln kotów (26 proc. europejskich gospodarstw domowych) i 104 mln psów (25 proc. gospodarstw) i rokrocznie liczba ta wzrasta. Tak ogromna i stale rosnąca populacja domowych pupili znajduje odzwierciedlenie w rosnących obrotach producentów karmy. Ponadto, perspektyw zwiększenia eksportu karmy z Polski należy upatrywać na rynku chińskim, który otwarto dla polskich eksporterów tychże wyrobów pod koniec czerwca 2023 r. Według ZBH w Szanghaju, chiński rynek karmy dla zwierząt domowych osiągnie w 2026 r. wartość 114 mld CNY (16,3 mld USD).

Skomentuj artykuł: