Holenderski fundusz będzie rządził w „Rzeczpospolitej”. Stoi za nim Soros

Firma KCI należąca do Grzegorza Hajdarowicza nie jest już największym akcjonariuszem Gremi Media, wydawcy m.in. „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Kontrolny pakiet akcji kupiła od niej holenderska spółka Pluralis, która pierwszy raz zainwestowała w wydawcę półtora roku temu.

KCI S.A. jest spół­ką gieł­do­wą two­rzą­cą gru­pę ka­pi­ta­ło­wą, której dzia­łal­ność skon­cen­tro­wa­na jest obec­nie w dwóch ob­sza­rach: w seg­men­cie predeveloperskim, obecnie opartym na nie­ru­cho­moś­ciach przy ulicy Romanowicza oraz lokalach w Warszawie, a także seg­men­cie me­dial­nym zbu­do­wa­nym wo­kół ty­tu­łów pra­so­wych, ta­kich jak „Rzecz­po­spo­li­ta”, „Ga­ze­ta Gieł­dy Par­kiet” oraz internetowych, takich jak: Rp.pl, Rzeczpospolita TV, Kariera.pl, Parkiet.com, Parkiet TV.

W komunikacie giełdowym KCI podano, że spółka w czwartek sprzedała Pluralis 240,4 tys. akcji Gremi Media z serii . uprzywilejowanych co do głosu na walnym zgromadzeniu. Stanowią one 13,4 proc. kapitału i 20,4 proc. głosów na walnym. W efekcie Pluralis ma 931,7 tys. walorów Gremi Media, stanowiących 52 proc. kapitału i 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, wobec odpowiednio 38,6 kapitału i głosów poprzednio - podał portal Wirtualnemedia.pl. Zaznaczono, że spółka Pluralis zrealizowała tę transakcję na mocy opcji call zapisanej w umowie z połowy grudnia 2021 roku. W komunikacie nie podano ceny za nabyte walory. 

Ile za akcję? 

Na przełomie 2021 i 2021 roku KCI, kontrolowane właścicielsko przez dwie spółki Grzegorza Hajdarowicza, sprzedało po 140 zł za sztukę 691,3 tys. akcji Gremi Media stanowiących wówczas 40 proc. kapitału spółki i dających 37,6 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Transakcję podzielono na dwie transze. Pierwsza, obejmująca 346,6 tys. walorów została przeprowadzona w drugiej połowie grudnia, a druga (344,7 tys. akcji) na początku stycznia. Cena 140 za akcję Gremi Media oznacza, że firma została wyceniona na 241,95 mln zł. Natomiast pakiet 246,6 tys. akcji został przejęty przez Pluralis za 96,78 mln zł. Jeśli przyjąć cenę 140 zł za sztukę pakiet akcji przejęty w czwartek kosztował 33,66 mln zł. 

Spółka Pluralis należy do funduszu Media Development Investment Fund (MDIF), belgijskiej firmy medialnej Mediahuis i King Baudouin Foundation. "Pluralis jest wspierany przez konsorcjum prestiżowych europejskich firm medialnych, fundacji i wpływowych inwestorów zaangażowanych w pluralistyczne media informacyjne. Pluralis łączy swój kapitał inwestycyjny ze światowej klasy wiedzą medialną swoich udziałowców. Jako inwestor w najwyższej jakości spółki medialne, niezależnie od orientacji redakcyjnej, Pluralis nie angażuje się w podejmowanie decyzji redakcyjnych firmy" - zapewniano w komunikacie. - Cieszymy się, że możemy zainwestować w Gremi Media, wydawcę jednych z najbardziej cenionych marek informacyjnych w Polsce. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z obecnymi właścicielami i kierownictwem, aby kontynuować budowanie silnego biznesu wokół dziennikarstwa najwyższego kalibru - mówił Luc Tayart de Borms, dyrektor zarządzający KBF, akcjonariusz Pluralis. - Pluralis będzie czerpać z wiedzy i doświadczenia swoich akcjonariuszy, aby wspierać zarządzanie Gremi Media SA poprzez aktywne uczestnictwo w zarządzie oraz przekazywanie najnowocześniejszej wiedzy branżowej w celu ułatwienia rozwoju firmy i tworzenia wartości - dodał. Media Development Investment Fund jest wspierany finansowo przez miliardera George’a Sorosa. 

Soros na zakupach w Polsce

W połowie 2016 roku jest spółka MDIF Media Holdings zainwestowała w Agorę - kupiła 5,35 mln akcji stanowiących 11,22 proc. kapitału zakładowego spółki i dających 8,26 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu. Walory został sprzedane m.in. przez fundusze emerytalne PTE PZU, Nationale Nederlanden PTE i Aegon PTE. Z kolei SFS Ventures, czeska spółka zależna MDIF na początku 2019 roku wspólnie z Agorą kupiła 100 proc. udziałów Eurozetu, nadawcy m.in. Radia ZET. Agora za 40 proc. udziałów zapłaciła 130,7 mln zł, a na początku br. po prawomocnym uchyleniu przez sąd zakazu wydanego przez UOKiK dokupiła od SFS Ventures dalsze 11 proc., dzięki temu przejęła kontrolę nad Eurozetem. 

Zespół jest gotowy, aby się rozwijać

"To oznacza, że Pluralis przejmuje kontrolę nad Gremi Media i będzie mógł w pełni podejmować decyzje dotyczące kwestii zarządu czy kierowania redakcją. W związku, z tym, że przejął spółkę w celu rozbudowy, a nie likwidacji ani zniszczenia, mam nadzieję, że pozostanie w niej wszystko, co wartościowe i spółka będzie się nadal rozwijać"- powiedział redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita", Bogusław Chrabota. "Nie mam problemów ze współpracą z Pluralisem. Jest to profesjonalna spółka, która w żadnej mierze nie ingeruje w kwestie merytoryczne, ale zajmuje się kwestiami czysto biznesowymi. Zespół jest gotowy, aby się rozwijać" - wskazał Chrabota. 

Gremi Media w drugim kwartale br. zanotowała spadek skonsolidowanych przychodów o 2,4 proc. do 24,74 mln zł, a jej zysk netto zmalał z 2,45 do 1,74 mln zł. Firma oprócz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wydaje m.in. przejęty kilka lat temu katowicki „Sport” i miesięcznik „Uważam Rze Historia” oraz jest większościowym akcjonariuszem e-Kiosku. 

Holding Grzegorza Hajdarowicza wydawcę „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” przejął w 2011 roku. Najpierw kupił 51 proc. udziałów spółki, wówczas funkcjonującej pod nazwą Presspublika, o brytyjskiego funduszu Mecom za 80 mln zł, a kilka miesięcy później - pozostałe 49 proc. udziałów od państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” za 55 mln zł. W sierpniu 2017 roku grupa KCI sprzedała kilku inwestorom, m.in. spółce głównego akcjonariusza Ruchu, 249,4 tys. akcji Gremi Media, stanowiących 14,6 proc. kapitału zakładowego i dających 11 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Cena za jedną akcję wyniosła 147 zł, a wycena całej firmy - ponad 251 mln zł. Kolejne, mniejsze pakiety akcji Gremi Media firma Hajdarowicza sprzedawała w ramach strategii przyjętej w połowie 2019 roku. Zapowiedziała w niej, że zmniejszy swój udział w kapitale Gremi Media do 40-60 proc. oraz będzie inwestować w park edukacji i rozrywki Alvernia Planet. W listopadzie 2017 roku Gremi Media zadebiutowała na bocznym rynku warszawskiej giełdy.

Ciekawa historia

Historia KCI S.A. sięga 1965 roku, kiedy to decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu Ciężkiego, w centrum Wadowic utworzono nieduży Zakład Doświadczalny Instytutu Obróbki Skrawaniem pod nazwą "Wadios. Od stycznia 2005 roku Spółka prowadziła działania związane ze zmianą znaku firmowego oraz nazwy firmy z Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR- Wadowice" S.A. na PONAR Wadowice S.A. W miesiącu sierpniu 2009 r. została dokonana zmiana nazwy firmy z PONAR Wadowice S.A. na PONAR S.A. W dniu 26 kwietnia 2010 r. Spółka podpisała ze spółką Wadowickie Centrum Hydrauliki S.A. umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującą aktywa produkcyjne służące produkcji elementów i układów hydrauliki siłowej. Po dokonaniu transakcji Spółka zmieniła nazwę na KCI Spółka Akcyjna, którą posługuje się do dnia dzisiejszego.

Po sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w 2010 roku, spółka całkowicie zrezygnowała z budowy holdingu przemysłowego i skoncentrowała się w swojej dalszej działalności na szeroko rozumianej aktywności w obszarze nieruchomości. W 2012 roku nastąpiło przyłączenie do KCI S.A. jej dwóch spółek zależnych: Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Centre Sp. z o.o., a w kolejnym kroku także Spółki Gremi Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Zabłocie – S.K.A. (spółka powstała z przekształcenia KCI – Centrum Zabłocie Sp. z o.o.). Kontynuacją procesu zmierzającego do pełnego skoncentrowania się przez Spółkę na rynku nieruchomości, oraz, po części, na aktywach związanych z rynkiem medialnym, była decyzja o połączeniu z inną spółką giełdową - Jupiter S.A., która w swoim portfelu inwestycyjnym posiada między innymi atrakcyjne nieruchomości na terenie Krakowa. W dniu 13 kwietnia 2015 roku przyłączenie spółki Jupiter S.A. zostało wpisane do KRS. W maju 2016 r. zostało zarejestrowane połączenie spółki KCI S.A. ze spółką Gremi Inwestycje S.A. W wyniku tych działań Grupa KCI S.A. znacząco ograniczyła ilość podmiotów. 

Skomentuj artykuł: