NBP o spadku inflacji w okolice celu inflacyjnego

- W zakresie inflacji odnieśliśmy na przestrzeni ostatniego roku znaczący sukces. W świetle bieżących danych nie powinno być żadnych wątpliwości, że działania NBP nakierowane na walkę z inflacją były odpowiednie, podejmowane we właściwym momencie i skuteczne. I NBP będzie nadal działać w taki sposób. Celem banku centralnego jest bowiem trwałe sprowadzenie inflacji do średniookresowego celu NBP - wskazuje Marta Kightley, pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w ubiegły czwartek we wstępnych danych, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2024 r. wzrosły rdr o 3,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 proc. To najniższy poziom inflacja od marca 2021 r.

Marta Kightley, pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego, wskazuje, że powodem szybko obniżającej się inflacji jest "dobra polityka pieniężna NBP" i zwraca uwagę, że obecnie znaleźliśmy się "bardzo blisko górnej granicy odchyleń" celu inflacyjnego NBP, wynoszącego 2,5 proc. +/- 1 proc.

 

"To ogromny sukces, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę skalę szoku, z jakim zmagaliśmy się w ubiegłych latach. Przypomnę, że w lutym 2023 r., inflacja w dużej mierze wywołana, podbijana przez skutki zaburzeń zewnętrznych, w tym związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, wyniosła 18,4%. Kolejne 11 miesięcy przyniosło jej wyraźny, postępujący spadek. W efekcie w styczniu dynamika CPI była blisko 5-krotnie niższa niż w szczycie z 2023 r."

zaznaczyła Kightley.

"Po części to oczywiście efekt wygasania wcześniejszych szoków i związanego z tym spadku dynamiki cen żywności i energii. Ale dużą rolę w spadku inflacji odgrywa również dobra polityka pieniężna NBP, która ograniczyła efekty drugiej rundy i nie dopuściła do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie" - dodała.

Wskazała, że od marca 2023 r. obniża się inflacja bazowa. W grudniu 2023 r. wyniosła 6,9 proc., czyli mniej o 5,4 p.p. w porównaniu z marcem 2023, a styczeń 2024 r. prawdopodobnie przyniesie dalsze obniżenie się poziomu inflacji bazowej.

Również Rada Polityki Pieniężnej po ostatnim posiedzeniu wskazała, że w I kw. 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy.

"W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć" 

- zaznaczono.

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych NBP. Główna stopa, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc. "Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie" - podano w komunikacie.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: